Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Har du oplevet brand-, tyveri- eller hærværksskader i skoven?

- så skal du huske at Skov- og Naturstyrelsen i de fleste situationer betaler for skaderne.

 
25. maj 2012
Hans Hedegaard, Dansk Skovforening
 
 

Brand-, tyveri- og hærværksordningen

 
I 1969 fik offentligheden med den nye naturfredningslov adgang til de private skove. Siden dengang har Skovforeningen haft en aftale (brand-, tyveri- og hærværksordningen) med myndighederne om, at det offentlige betaler for brand- tyveri- og hærværksskader i de private skove.
 
 

Gælder også for affald

 
Større affaldsaflæsninger i skovene bliver mere og mere almindeligt. Det er et stigende problem for skovejerne. Men også her er hjælp at hente. For ordningen omfatter også borttransport af større samlede affaldsaflæsninger.
 
 

Praktisk information om ordningen

 
Ordningen administreres af Skov- og Naturstyrelsen.
 
Efter 1992 har ordningen også været gældende for landbrugslandet.

Der er dog nogle formelle krav, der skal være opfyldt, førend Styrelsen yder ejerne erstatning:

  • skaden skal være anmeldt til politiet senest 8 dage efter denne er opdaget og
  • der skal inden 4 uger være sendt en anmeldelse herom til Skov- og Naturstyrelsen
  • skaderne affald skal være sket inde i skoven og således ikke blot fra en offentlig vej, der går gennem skoven og ind i denne. Skaderne skal således have en sammenhæng med, at det er loven, der giver publikum adgang til skoven.
 

Hvordan?

 
Vejledningen om ordningen samt skema til anmeldelse af skader kan fines på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside eller de kan rekvireres i Skovforeningen 33 24 42 66.
 
Husk at også større mængder affald er omfattet af Brand, tyveri og hærværksordningen
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.