Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 - Handleplaner i offentlig høring

 
8. juni 2012
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Naturstyrelsen har i samarbejde med kommuner udarbejdet forslag til ca. 130 handleplaner for Natura 2000-områder med skov. Handleplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer.
 
Planerne er i dag sendt i høring med en frist for bemærkninger fredag d. 17. august.
 
Har du skov der ligger i et Natura 2000-område kan du finde udkastet til planer her
 
Har du også lysåbne arealer skal du være opmærksom på at det vil være kommunen som er myndighed på disse arealer og de kan have en anden høringsfrist. På Kommunernes Landsforening hjemmeside kan du finde høringsfristerne for den kommunale del af planerne.
 
Skovforeningen har udarbejdet en kort læsevejledning til handleplanerne som du kan finde her
 
Læs mere om handleplanerne her på hjemmesiden under rådgivning om Natura 2000
 
Skovforeningen afholder møde i Natura 2000 ERFA-gruppen d. 14. juni.
 
Dagsorden for mødet er:
  1. Velkomst
  2. Status på processen
  3. Handleplaner
  4. Betaling - Tilskudsordninger
  5. Runde med erfaringer fra processen
  6. Eventuelt
 - se mere om de praktiske forhold for mødet her
 
 

Gratis rådgivning

 
Husk at Skovforeningen yder gratis rådgivning til alle skovejere med skovbevoksede fredskovspligtige arealer der er omfattet af Natura 2000-beskyttelsen. For at vi kan nå at hjælpe alle der ønsker rådgivning i forbindelse med høringen af handleplanerne beder vi dig henvende dig hurtigst muligt til enten:
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.