Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Prisen for phytophtora-angreb på løvskovene

 
9. juni 2012
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Politiken bringer i dag artiklen Agresssiv sygdom truer skovene om parasitten phytophtora der kan dræbe danske løvtræer, især bøg, ask, ær og birk.
 
Det medførte interviews med Skovforeningen i både DRs Radioavisen og TV-Avisen og TV2 Øst.
 
Bemærk at DR strammer historien over kanten i sin intro om at en sygdom "hærger" de danske skove. Sandheden og problemet er at ingen ved hvor udbredt phytophtora er i de danske skove. Men den er der, og i princippet kan den forrette store ødelæggelser og tab, både økonomisk og naturmæssigt.
 
Der er brug for overvågning og kortlægning af phytophtora i Danmarks skove, og der er brug for retningslinier og rådgivning til skovejerne om bedst mulig forebyggelse mod phytophtora-angreb.
 
 

Skovforeningens meget foreløbige skøn over hvad sygdommen kan koste

 
Det er umuligt at beregne præcist hvad denne træsygdom kan koste skovene og det danske samfund. Tabene afhænger både af hvor hårdt sygdommen vil angribe og hvor godt rustet dansk skovforskning og skovdyrkning er til at forsvare skovene imod angrebene.
 
Skovforeningens skøn bygger  på disse antagelser:
 
1. Et økonomisk tab på kr 20.000 pr. ha (= 30% af bevoksningernes gennemsnitlige værdi). Tabet skyldes at syge bevoksninger skal fældes inden hugstmodenhed (måske 20-40 år for tidligt) og dermed tabes både tilvækst i kubikmeter og værdi i trækvalitet (hvor potentielt møbeltræ af høj kvalitet må sælges som brænde). Og udgifterne til genplantninger kommer tidligere end de skulle have været.

2. Danmark har cirka 100.000 ha stående med de mest udsatte løvtræarter (bøg, ask og ahorn). Altså totalt og teoretisk set et tab i størrelsesordenen flere milliarder hvis alle disse skove skal fældes og sælges som brænde.

3. Realistisk set vil sygdommen komme rullende så den økonomiske trussel over en kort årrække er et par hundrede millioner kr.

4. Hertil kommer yderligere samfundsmæssige tab: Der kan ikke plantes løvtræer på arealerne igen da sygdommen vil være i jorden (men mindre man finder resistente træer). Det vil betyde tab af biodiversitet, landskabelig skønhed, oplevelsesmuligheder og kulturhistorie. Det kan blive en katastrofe i mange dimensioner, og man kan også sætte kronebeløb på alle disse tab hvis man vil, men det er meget svært og usikkert.

 

Forebyggelse vil være en god forretning


Med disse forudsigelige risici er der ingen tvivl om at det samfundsøkonomisk vil betale sig for Danmark at forebygge.
 
I øjeblikket investerer Danmark 1,4 millioner kr. om året i forskning i træsygdomme - og 0 kr. til rådgivning til skovejerne om sygdommene.
 
Det skal ses i forhold til at sygdomstruslerne er mere overhængende end nogensinde på grund af klimaforandringer og øget globalisering.
 
 

Artikel


Læs artiklen Danske skove ramt af ny alvorlig plantesygdom (PDF-fil)  skrevet af plantepatolog Kirsten Thinggaards i Skoven 5/2012.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
22. maj 2012
Fakta-ark om asiatisk træbuk
NaturErhvervstyrelsen har udgivet et informationsark om asiatisk træbuk som er et alvorligt skadedyr der truer danske træer og skove.
 
16. juni 2011
Alarm: Asiatisk citrustræbuk i Danmark
Plantedirektoratet bekræfter fundet af en asiatisk citrustræbuk i en have i Odense i pinsen - og at der i 2010 blev observeret en asiatisk citrustræbuk i en anden del af Odense. Træbukken kan angribe og dræbe en lang række almindelige skovtræer i Danmark.
 
18. marts 2011
Truslerne mod skovene
Danmarks skove er truet af nye sygdomme og skadedyr, mere end nogensinde før. I det lange løb har vi kun ét effektivt middel at forsvare skovene med: Faglig viden på højt niveau. Men det går nedad for den faglige viden om skov i disse år.
 
16. marts 2010
Skovforeningen beder om hasteforanstaltninger imod træbuk
Indførsel af asiatisk citrustræbuk truer Danmarks skove. Meget betydelige økonomiske værdier står på spil. Skovforeningen beder om at Danmark for første gang i 10 år iværksætter hasteforanstaltninger imod en planteskadegører.
 
24. februar 2010
Det er fundet asiatisk citrustræbuk i en hollandsk planteskole. Stor agtpågivenhed for spredning til resten af Europa er strengt nødvendig. Skovforeningen ønsker importforbud for værtsplanter fra Kina.
 
22. juni 2009
Askedød
Sygdommen asketoptørre slår flere og flere asketræer ihjel i Danmark. Der er brug for forskning i behandling og forebyggelse af sygdommen, rådgivning til skovejerne og politisk stillingtagen.
 
17. januar 2008
Advarsel: Visneskimmel truer rhododendron, bøg og eg
En svampesygdom er i vækst på planteskoler med rhododendron. Den kan sprede sig til bøg og eg i skovene. Læs hvordan du skal forholde dig hvis du køber planter.

22. marts 2006
Fund af fyrrevednematoder i importeret træ
Plantedirektoratet har gjort det første danske fund af skadevolderen fyrrevednematoden. Skadevolderen kan skabe store skader i eksisterende fyrreskove. Plantedirektoratet har forhindret spredning af smitten.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.