Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Naturstyrelsen korrigerer udtalelse

 
15. juni 2012
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Skovforeningen skrev i nyhed om randzoneloven d. 12. juni om hvordan Naturstyrelsen havde anvendt magtmisbrug i forbindelse med en ændring i adgangsvejledningen. Naturstyrelsen havde skrevet i mail til Adgangsforum at ændringen var foretaget efter samråd med Natur- og Miljøklagenævnet.
 
Skovforeningen gjorde Naturstyrelsen opmærksom på den uheldige sammenblanding af den vejledende og dømmende myndighed og kontaktede samtidig Natur- og Miljøklagenævnet, for at høre deres udlægning.
 
Det har resulteret i at Naturstyrelsen nu overfor medlemmerne af Adgangsforum har korrigeret formuleringen om at ændringen af vejledningen er foretaget i samråd med Natur- og Miljøklagenævnet, men at ændringen i vejledningen udelukkende er udtryk for Naturstyrelsen fortolkning. De skriver i mail til Adgangsforum:
 
”I relation til fortolkningen af, hvornår et areal er udyrket/dyrket i forhold til høslet, har Natur- og Miljøklagenævnet oplyst, at der ikke er truffet afgørelser, som kan anvise en praksis. Fortolkningen er derfor alene et udtryk for Naturstyrelsens vurdering. Naturstyrelsen har således ikke i "samråd" med Natur- og Miljøklagenævnet tilrettet de angivne rettelser i adgangsvejledningen”
 
 

Ændring i adgangsvejledningen ikke i orden

 
Korrektionen ændre dog ikke ved at vi fortsat finder at ændringen og fremgangsmåden helt uacceptabel og har sammen med Landbrug & Fødevarer rettet henvendelse til Naturstyrelsen. Se henvendelsen her (PDF-fil).
 
Oppositionen er heller ikke tilfredse med den nye formulering og har kaldt de to ministre i samråd om adgangen til randzonerne med følgende samrådsspørgsmål:
 
"Fødevareministeren og miljøministeren bedes i åbent samråd, i relation til randzoneloven, redegøre for sammenhængen mellem randzoneloven, adgangsreglerne og adgangsvejledningerne i henhold til naturbeskyttelsesloven, samt redegøre for begrundelserne for de foretagne ændringer, oplyst som de seneste opdateringer 30.05.2012"
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
12.juni 2012
Ny randzonelov giver også adgang til græsarealer
Den nye randzonelov får en uforudset konsekvens: Der bliver også adgang på græsarealer hvor der bliver slået hø. Det var ikke meningen med loven, men en konsekvens af myndighedernes juridiske krumspring for at få adgangen til randzonerne gjort lovlig.

11. juni 2012
Randzonernes endelige bredde meldes ud til sommer
I juli 2012 offentliggøres den endelige bredde på randzonerne samt et kompensationskort. Der oprettes også et call-center hvor berørte jordejere kan stille spørgsmål.
 
7. juni 2012
Udlægning af randzoner
FødevareErhverv har lavet en nyhed om randzoner, der beskriver hvordan randzonerne skal udlægges samt hvilke ansvarsområder de forskellige myndigheder har.
 
30. marts 2012
Fortolkning af reglerne om randzoner
Efter medlemshenvendelser har Skovforeningen spurgt NaturErhvervsstyrelsen om hvordan Randzoneloven skal fortolkes når der er skov på en del af en randzone.
 
21. marts 2012
Kort over vandløb og søer med randzoner
NaturErhvervstyrelsen har udarbejdet et landsdækkende vejledende kort over de vandløb og søer, som vil blive omfattet af lov om randzoner.
 
28. februar 2012
Naturbeskyttelsesloven skal gælde også på randzonerne
Regeringens forslag fri adgang til de nye randzoner er ikke acceptabelt for lodsejerne. Skovforeningen arbejder sammen med en række organisationer for at naturbeskyttelseslovens fundamentale principper kommer til at gælde.
 
20. februar 2012
Adgang til randzoner skader følsom natur
Fødevareministerens forslag mangler fuldstændig en analyse af konsekvenserne for naturen og for de ejere som ejere har ansvaret for arealerne. Skovforeningen arbejder for at ændre indholdet og begrænse skaden.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.