Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vigtige skovpolitiske udfordringer: Dansk Skovforening inviterer til medlemsmøder i efteråret 2012

 
19. juli 2012
Niels Reventlow, formand for Dansk Skovforening
 
 
Regeringen har igangsat en række forberedende arbejder forud for kommende lovgivning, som vil påvirke skovene, skovbruget samt skov- og naturejernes interesser og handlefrihed.
 
Samtidig har regeringen varslet politiske målsætninger og planer, som Skovforeningen vurderer vil få indflydelse på ejernes driftsmuligheder og handlefrihed. Vi vil aktivt påvirke det politiske arbejde for at varetage medlemmernes interesser i forhold til:
  • Samfundet vil yderligere sikre og øge den biologiske mangfoldighed – Skovforeningen har formuleret forslag til tilbud om driftsformer og  aftalevilkår fra de private skove (Natur- og Landbrugskommissionen)

  • Hvordan påvirker offentlighedens nye adgang til randzonerne skovene?

  • Hvordan skal skovene indgå i den kommende Naturplan Danmark?

  • Miljøminister Ida Auken forbereder initiativer, som skal forbedre forholdene for friluftslivet – hvordan sikres ejeres interesser bedst, og hvilke initiativer kan vi pege på fra skovbruget?

  • Hvordan kan skovbruget bidrage til at opfylde regeringens mål om et fossilfrit samfund i form af øget energitræproduktion?

  • Skovene kan aktivt reducere atmosfærens CO2-indhold, men hvordan aktiverer politikerne dette potentiale?
Vi vil gerne høre skov- og naturejernes forslag og synspunkter til disse vigtige emner, så vi kan møde politikerne med velforberedte og konstruktive løsningsforslag, og derfor inviterer vi til tre medlemsmøder i løbet af oktober og november måned 2012.
 
 

Tid og sted for møderne

 
Møderne afholdes således:
  • Onsdag den 31. oktober klokken 10.00-12.30 på Rindsholm Kro, Gl. Aarhusvej 323, 8800 Viborg.

  • Onsdag den 31. oktober klokken 14.00-16.30 i Pjedsted Kulturhus, Stationsvej 3, 7000 Fredericia.

  • Fredag den 2. november klokken 14.00-16.30 på Danhostel Slagelse, Bjergbygade 78, 4200 Slagelse.
Invitation og endeligt program for møderne vil blive udsendt til medlemmerne ultimo august/primo september 2012.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.