Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Mere hjortevildt forudsætter nye løsninger

 
23. juli 2012
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 
Forvaltningen af det danske hjortevildt har i mange år væres en succes målt på bestandsudviklingen: Der er blevet flere dyr, kron- og dåvildtet har bredt sig til nye områder af landet, og etikken i jagtudøvelsen er højnet.

Men de stigende bestande er ikke ubetinget en succes. Problemer med afgrødeskader på landbrugsarealer - og i mindre grad på skovarealer - er stærkt stigende, og der er dokumenterede behov for at finde løsninger for de særligt ramte jordbrugere, og omfanget af afgrødeskader skal nedbringes.

Hvert år mødes land- og skovbruget, jægerne og de grønne  organisationer for at drøfte forvaltningen, og på årets møde i maj 2012 var temaerne bl.a. behovet for jagttider på dåvildt på fredede bestande og etablering af aflastningsarealer for at nedbringe afgrødeskaderne.

Konklusionerne for temaemnerne var, at der er et stort  behov for at få indført jagttider på flere af de fredede dåvildtbestande. Det vil organisationerne lægge pres på i forbindelse med den planlagte ændring af jagttidsbekendtgørelse i 2014. For at løse lokale og akutte behov er der mulighed for at få udstedt en reguleringstilladelse for problemdyr via Naturstyrelsen.

Det blev også konkluderet, at et pilotprojekt med etablering af aflastningsarealer har vist, at det er et virksomt middel for at nedbragt afgrødeskader. Imidlertid er det for landmanden både besværligt og økonomisk usikkert i praksis at få den arealtype indpasset i landbrugsstøtteordningerne, hvorfor landmændene af gode grunde vil være meget tilbageholdende med at anvende muligheden.

Tilbage står at afgrødeskaderne er stadig et stigende problem og uden en løsning vil det give stadig større konflikter i forvaltningen og påføre enkelte lodsejere økonomiske tab i et omfang, som Skovforeningen ikke finder acceptabelt. Det er nødvendigt at ministeren afsætter en øremærket pulje til at betale landmænd for at etablere aflastningsarealer.

Skovforeningen egne repræsentanter i de regionale hjortevildtgrupper hæftede sig derudover ved, at nye virkemidler i forvaltningen kan vise sig nødvendige (fx arealrestriktioner på afskydningen) og at Naturstyrelsen bør lave flere vildtagre med gødningstilførsel inde i statsskovene.
 
Se en liste over repræsentanter i de regionale hjortevildtgrupper.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.