Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vision for skovbrugets bidrag til natur-, miljø- og klimaindsatsen

 
20. august 2012
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Natur- og Landbrugskommissionen gav inden sommerferien sin følgegruppe, hvor Skovforeningen er repræsenteret, en frivillig hjemmeopgave.
 
Medlemmerne i følgegruppen blev opfordret til at komme med gode velargumenterede ideer til beskrivelsen af mulige udviklingsveje for dansk landbrug, natur og miljø på mellemlang og lang sigt, som kommissionen kan anvende som inspiration i deres videre arbejde med at beskrive vision og målsætninger for dansk landbrug, natur og miljø.
 
Skovforeningen har givet følgende bud for skovbrugets vision og strategi for en langsigtet indsats for natur-, miljø- og klima:
 
 

Vision for skovbrugets bidrag til natur-, miljø- og klimaindsatsen


Skovbruget vil i fremtiden på et økonomisk rentabelt grundlag producere flere miljøvenlige træprodukter, mere fossilfri energi og styrke indholdet af biologiske mangfoldighed.
 
 

Strategi for gennemførelse af visionen

 
Ejernes mulighed for fortsat at videreføre venerationen for ejendommenes traditioner og værdier skal kunne rummes inden for erhvervets rammevilkår. Samfundets yderligere efterspørgsel efter biodiversitet sikres gennemført via eksempelvis frivillige markedsbaserede betalingsordninger for naturydelser.
 
Se vores argumenter for visionen og strategien i den samlede skrivelse til Natur- og landbrugskommissionen (PDF-fil)
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
7. maj 2012
Natur- og Landbrugskommissionens formand Jørn Jespersen præciserer at Kommissionen vil se på skovenes muligheder for biodiversiteten, men ikke undersøge skovbrugets samlede drift og økonomi.
 
23. april 2012
Skovforeningen med i Natur- og Landbrugskommissionens arbejde
Skovforeningen deltager i Natur- og Landbrugskommissionens følgegruppe. Dermed er vi et skridt nærmere målet om at skovenes muligheder ikke bliver overset i kommissionens arbejde.
 
16. marts 2012
Skovforeningens møde med Natur- og Landbrugskommissionen
Skovforeningen præsenterede hvordan skovbruget kan bidrage væsentligt til at skabe bedre vilkår for biodiversiteten. Og vi understregede at det er afgørende for kommissionens resultat at skovbruget bliver repræsenteret i arbejdet.
 
7. februar 2012
Natur- og landbrugskommission ignorerer også skovpolitikken
Regeringens længe ventede natur- og landbrugskommision er nu blevet nedsat. Natur er centralt i kommissoriet, mens ordet "skov" er nævnt én gang. Anbefalingerne fra Skovpolitisk Udvalg 2011 er helt ignoreret. Skovforeningen er bekymret.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.