Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Miljøministerens ekskursion med Skovrådet i privat skov

 
28. august 2012
Niels Otto Lundstedt, næstformand i Dansk Skovforening og medlem af Skovrådet
 
 
Skovrådet havde mandag den 13. august inviteret miljøminister Ida Auken til ekskursion i Stiftelsen Sorø Akademis skove. Med på turen var også formanden for Natur- og Landbrugskommisionen Jørn Jespersen.
 
På turen stiftede ministeren bekendtskab med skovenes velkendte vifte af ydelser til samfundet. Hun så også 3 forskellige tilgange til skovdyrkning: Renafdrift, cyklisk bøgedyrkning og udnyttelse af hurtigt producerende ammetræer (OP 42) i kulturanlægget.
 
Ekskursionen var vellykket, og der er ingen tvivl om at ministeren er opmærksom på de store miljømæssige fordele ved at udnytte skovenes muligheder for at producere råtræ samtidig med at der produceres biodiversitet og andet.
 
Ekskursionen var et af mange gode tiltag for at få regeringen til at tage skovpolitik på dagsordenen igen.
 
Ida Auken afsluttede med at takke for en god dag i skoven og understregede at Miljøministeriet mangler penge og at ministeriet derfor er tvunget til en hård prioritering af alle opgaver – også de skovpolitiske.

 

Efterfølgende

 
... har Skovrådet skrevet til Jørn Jespersen om hvad skovene kan bidrage med i forhold til Natur- og Landbrugskommisionens arbejde: Skovrådets brev til Natur- og Landbrugskommissionen den 21. august 2012 (PDF-fil)
 
... har regeringen afsat 30 millioner kr over 3 år i sit finanslovsforslag til naturplaner og bæredygtig skovdrift i private skove. Se nedenfor.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
27. august 2012
Penge til skovene i finanslovsforslaget
Regeringen vil afsætte 30 millioner kr over 3 år til naturplaner og bæredygtig skovdrift i private skove. Det hilser Skovforeningen velkommen, og vi glæder os til det kommende arbejde med regeringen om endnu større skovpolitiske initiativer.
 
20. august 2012
Vision for skovbrugets bidrag til natur-, miljø- og klimaindsats
Natur- og Landbrugskommissionen har bedt sin følgegruppe om at komme med ideer til beskrivelsen af mulige udviklingsveje for dansk landbrug, natur og miljø på mellemlang og lang sigt. Se Skovforeningens input her.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.