Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Penge til skovene i finanslovsforslaget

 
27. august 2012
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Miljøminister Ida Auken, Socialistisk Folkeparti.
Miljøminister Ida Auken, Socialistisk Folkeparti.
Regeringen har i dag fremlagt sit finanslovsforslag, og der er en smule nye penge til skovbruget.
 
Det hilser Skovforeningen velkommen, og vi glæder os til at arbejde med regeringen om endnu større skovpolitiske initiativer.
 
 

Miljøministerens pressemeddelelse

 
Miljøminister Ida Auken skriver i en pressemeddelelse:
 
"
30 millioner skal sætte gang i bæredygtig skovdrift:
 
Skovejere skal kunne søge tilskud til at lave naturplaner og drive bæredygtig skovdrift. Det vil skabe bedre levevilkår for både plante- og dyrelivet i private skove.
Miljøminister Ida Auken har sikret penge på regeringens finanslovsforslag til at hjælpe skovejere, der ønsker at omlægge driften til en mere naturvenlig skovdrift. Der afsættes 10 mio. kroner årligt på regeringens finanslovsforslag fra 2013-2015.
 
Midlerne kan søges via en tilskudsordning, og det er muligt at søge om penge til både at planlægge og lægge om til en mere naturvenlig drift af private skovarealer. Samtidig er tilskudsordningen et bidrag til den grønne omstilling i skovbrugserhvervet.
 
- Nu giver vi støtte til både arbejdet med at lave en naturplan og til at tage større hensyn til naturen i skovdriften. Naturplaner er ofte første skridt til at blive certificeret som bæredygtigt skovbrug, og der er efterspørgsel efter produkter fra disse skove. Bæredygtigt skovbrug kan derfor give flere penge i kassen hos den enkelte skovejer, og samtidig bliver naturen den helt store vinder, siger miljøminister Ida Auken.
 
Via tilskudsordningen vil der være mulighed for at søge om midler til at omlægge nåletræsskov til løvskov med naturligt hjemmehørende arter. Det vil også være muligt at få tilskud til helt at stoppe skovdriften og lade skoven stå urørt.
 
Naturstyrelsen har i samme forbindelse afsat 10 mio. kroner i 2012 til at skabe tiltag i statslige skove, der giver bedre levebetingelser for danske arter, bekæmper invasive arter og skaber mere sjælden natur. Der er desuden igangsat en evaluering af de sidste 20 års indsats på biodiversitetsområdet, der skal være færdig i 2013.
 
- Vi er nødt til at tænke langsigtet og bæredygtigt, hvis vi skal bevare en varieret skov i fremtiden. Når vi for eksempel lader gamle træer stå og forfalde i skovbunden, så giver det helt optimale forhold for blandt andet en lang række insekter og fugle. Jeg er sikker på, at de mange tiltag, man kan søge tilskud til i denne ordning vil gavne mangfoldigheden af liv i de private skove, siger Ida Auken.
"
 

Skovforeningens reaktion

 
Finanslovsforslaget vil genindføre nogle af de fornuftige ordninger som den tidligere regering fjernede fra finansloven - naturplaner, konvertering af nåleskov til løvskov, mere biodiversitetsskov.

Det er et lille skridt i den rigtige retning for Danmarks skove og et kæmpe spring til genoplivning af Danmarks skovpolitik efter 7 års ørkenvandring.

Dansk Skovforening hilser dette initiativ velkommen, og vi har fx selv tidligere peget på de gode perspektiver i grønne driftsplaner.

Vi glæder til at arbejde med regeringen om endnu større skovpolitiske initiativer som kan realisere skovenes enorme muligheder for Danmarks miljø, natur, klimaregnskab, folkesundhed, trivsel og beskæftigelse på landet. Det forudsætter altsammen at de danske skove bliver økonomisk bæredygtige.

Nyheder om skovene i tidligere finanslove

 
25. august 2011
Intet nyt for skovene i Regeringens udkast til finanslov
Regeringen fremlage i går sit udspil til finanslov for 2012. Desværre et noget skuffende udspil set fra skovbrugets side.
 
26. november 2010
Skovene stadig ude af Finansloven, men registrering af § 3 arealer er med
Der er stadig ingen penge på Finansloven til Skovlovens ordninger for fx bæredygtig skovdrift, naturværdier og produktudvikling. Men der bliver penge til registrering af søer, moser, heder og andre arealer under Naturbeskyttelseslovens § 3.
 
9. september 2009
Regeringen fortsætter i sit forslag til finanslov for 2010 med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.
 
12. november 2008
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ophæver skovbrugets konsulentordning, produktudviklingsordning og statens tilskud til produktionsafgiftsordningen for juletræer og pyntegrønt.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.