Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Folketingets Energiudvalg i skoven

 
 
31. august 2012
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 
 
Træ til Energi-samarbejdet mellem Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne inviterede 24. august Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg i skoven. Formålene med at invitere politikerne var:
 • at vise hvad skovene kan på energiområdet og at mængden af biomasse i en skov ikke er naturgivet, men i høj grad bestemt mennesker.

 • at sikre at politikerne kan se skoven for bare vindmøller og markafgrøder. Skoven har særlige forsyningsmæssige, miljømæssige og naturmæssige fordele som energikilde.
   
 • at få politikere til at tage initiativer der får skovejerne til at turde investere i biomasseproduktionen.
 

Deltagere

 
7 ud af udvalgets 29 medlemmer deltog i ekskursionen: Steen Gade (SF, formand for udvalget), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Jesper Petersen (SF), Jens Joel (S), Lars Christian Lilleholt (V), Mikkel Dencker (DF) og Karina Adsbøl (DF).
 
Skovbruget var repræsenteret ved Peter Busck (Dansk Skovforening), Niels Peter Dalsgård Jensen (Dansk Skovforening), Marie-Louise Bretner (Dansk Skovforening), Steen Riber (HedeDanmark), John Holm (HedeDanmark) og Ebbe Leer (konsulent for Træ til Energi)
 
 

Emner

 
Ekskursionen foregik i Høllund Søgård Plantage ved Hovborg. Den varede næsten 2 timer og emnerne var:
 • Kilder til flis
  • Tynding af unge bevoksninger
  • Hugstrester fra hovedskovning
  • Rundtræ som ikke efterspørges af træindustrien
  • Rydning omkring veje og bygninger (også i byerne)
  • Landskabspleje.

 • Specifik produktionsmetode og specialiseret udstyr til de vigtigste produkttyper.

 • Demonstration af en dansk produceret flishugningsmaskine.

 • Energiforbruget til flisproduktion (incl. levering) sammenlignet med andre brændsler.

 • Demonstration af den fysiske flisproduktion.

 • Flishuggerens kapacitet.

 • Organisering af arbejdet.

 • Forsyningsstabilitet.

 • Opgavestørrelse.

 • Skovbrugets planer om målrettet dyrkning af træ til energi: Den nye skovdyrkningsmodel. Udfordringerne i denne model (hjælpetræerne bør ikke tage magten) og betydningen for skovenes rekreative værdi.

 • Skovtræernes produktion sammenlignet med alternativerne.

 • Brug af gødning og sprøjtemidler.

 • Hvordan får vi skovejerne med?

 • Træartsvalg og tilskudsordningers betydning (er træproduktion tænkt tilstrækkeligt ind?)

Ekskursionen gik godt og politikerne lyttede interesseret.
 
TV SYD lavede et fint indslag om udvalgets besøg og skovbrugets muligheder for at øge produktionen af træ til energi.
 
 

Tidligere nyheder i sagen


28. juni 2012
Biomassesatsning giver flere træer i skovene
Pressemeddelelse fra Skovforeningen om hvordan Danmarks øgede satsning på biomasse vil kunne ses af skovgæsterne: Flere træer og flere hjælpetræer (fx rødel og skovfyr) i de unge skove.
 
23. marts 2012
Energiforlig 2012-2020
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i går den 22. marts en energiaftale om den danske energipolitik 2012-2020
 
10. februar 2012
Mette Gjerskov spilder måske gode klimakroner på energipilstøtte
Pressemeddelelse fra Skovforeningen og Hededanmark: Mette Gjerskovs forhøjede støtte til energipil på marker forvrider konkurrencen overfor fx skovenes træ - og giver for lille klimaeffekt for pengene.
 
9. januar 2012
Regeringens energioplæg
Regeringens oplæg til Folketingets energiforhandlinger har mange vigtige punkter for skovbruget. Godt er udskiftning af kul på store kraftværker. Skidt er de fortsatte begrænsninger i mindre værkers valg af brændsel.
 
23. december 2011
Vores Energi - regeringens energiudspil 2011
Regeringen har som oplæg til energiforhandlingerne udsendt energiudspillet Vores Energi. Energiforhandlingerne skal resultere i en ny energiaftale frem mod 2020.
 
16. december 2011
Ministeren: Biomasse er et vigtigt og billigt instrument
Klima- og Energiminister Martin Lidegaard svarer på spørgsmål fra Folketingets Klima-, Energi-, og Bygningsudvalg.
 
16. december 2011
Foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg
Målet for fortrædet var at gøre opmærksom på uudnyttede muligheder i skovbruget for at producere træ til energi. Træ til Energi er et samarbejde imellem Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne.
 
30. november 2011
Danske skove kan fordoble produktionen af træ til energi
Skoven udnytter ikke biomassepotentialet fuldt ud. En ny skovdyrkningsmodel kan bæredygtigt øge produktionen af træ til energi.
 
27. september 2010
Klimagevinst og stor energireserve i danske skove
Danmark kan tredoble produktionen af vedvarende energi i form af træflis. Til gavn for klima, miljø, forsyningssikkerhed og op mod 1000 nye grønne arbejdspladser. Pressemeddelelse fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Skovforeningen og BAT-kartellet.
 
27. september 2010
Fakta om produktion af energi fra dansk træ
Træ udgør en tredjedel af den samlede vedvarende energi i Danmark. Det er dobbelt så meget som vindmøller. Og der er endnu større potentiale i træ. Læs disse fakta fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Dansk Skovforening og BAT-kartellet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.