Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Så skete der noget

 
19. september 2012
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 

Man kan blive glad for lidt når man har ventet længe nok.
 
 

Nyt liv til tre ordninger


Vi er glade for at regeringen vil genoplive de tre ordninger som den tidligere regering fjernede fra finansloven i 2009: Naturplaner, løvskov og biodiversitet.

Allerede i 2008 blev de tre andre skovordninger fjernet: Rådgivning, produktudvikling og miljøvenlige juletræer.

Så i de seneste tre år har Folketinget ikke brugt en krone på at give de private skove mulighed for at udvikle sig i den retning som politikerne ønsker. I det lys er det et vigtigt første skridt at regeringen igen vil investere i skovene.

30 millioner kr. over tre år er forhåbentlig kun en begyndelse. Det er brug for flere og større politiske initiativer hvis skovene skal realisere de enorme muligheder for Danmarks miljø, natur, klimaregnskab, folkesundhed, trivsel og beskæftigelse på landet som samfundet efterspørger.

Det forudsætter at Danmarks skove bliver økonomisk bæredygtige. Det handler ikke om at opfinde driftsstøtteordninger for skovbruget, men om:

  • At betale for de værdier og produkter som samfundet efterspørger så der kan skabes flere af dem.
  • At tilpasse skatteordningerne så Danmarks skove ikke drænes for penge når der ikke er indtægter, og så skovene får samme økonomiske vilkår som de konkurrerende skove i vore nabolande.
 

Skovforeningens mål

 
En finanslovbevilling til at samfundet kan købe naturværdier i skovene er en blid start. Nu gælder det i første omgang om at regeringens forslag skal helskindet igennem finanslovsforhandlingerne. Bagefter skal indholdet på plads, og der vil Skovforeningen arbejde for:
  • At de gode erfaringer fra ordningen ”grønne driftsplaner” i 00’erne bliver videreført i den nye ordning som regeringen kalder ”naturplaner”.
  • At årtiers erfaringer fra løvskovordninger bliver brugt så samfundet får mest og bedst mulig løvskov for pengene.
  • At biodiversitetsordningen udnytter alle skovenes mange muligheder for at øge biodiversiteten, fx plukhugst, stævning, græsning, vådområder, dødt ved, dyrehaver med vinterfodring - og ikke lader sig forblænde af fx Det Miljøøkonomiske Råds uforståeligt ensidige anbefaling af urørt skov og naturnær drift som skovenes eneste veje til større biodiversitet.

Når disse ordninger forhåbentlig er i funktion fra 2013, skal skovbruget vise at samfundets penge er givet godt ud.

Der skal skabes resultater i form af gode skovplaner, mere løvskov og mere biodiversitet.

Så skal samfundet nok komme tilbage og købe endnu mere.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
27. august 2012
Penge til skovene i finanslovsforslaget
Regeringen vil afsætte 30 millioner kr over 3 år til naturplaner og bæredygtig skovdrift i private skove. Det hilser Skovforeningen velkommen, og vi glæder os til det kommende arbejde med regeringen om endnu større skovpolitiske initiativer.
 
25. august 2011
Intet nyt for skovene i Regeringens udkast til finanslov
Regeringen fremlage i går sit udspil til finanslov for 2012. Desværre et noget skuffende udspil set fra skovbrugets side.
 
26. november 2010
Skovene stadig ude af Finansloven, men registrering af § 3 arealer er med
Der er stadig ingen penge på Finansloven til Skovlovens ordninger for fx bæredygtig skovdrift, naturværdier og produktudvikling. Men der bliver penge til registrering af søer, moser, heder og andre arealer under Naturbeskyttelseslovens § 3.
 
9. september 2009
Regeringen dropper skovene i finansloven, men andre husker
Regeringen fortsætter i sit forslag til finanslov for 2010 med at fjerne de ordninger som fremmer bæredygtighed i de private skove. Men både Naturfredningsforeningen, SFs og De Konservatives miljøordførere taler nu om at der må penge til skovene.
 
12. november 2008
Finanslovsforliget rammer skovbruget hårdt
Regeringen, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance ophæver skovbrugets konsulentordning, produktudviklingsordning og statens tilskud til produktionsafgiftsordningen for juletræer og pyntegrønt.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.