Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Træbyggeri: En vindersag for folk og klima

 
15. oktober 2012
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 

6 organisationer har skrevet til klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard og opfordret ham til at fremme træbyggeri som led i den kommende klimaplan og klimalov.
 
De 6 organisationer er Dansk Skovforening (skovbrug), Dansk Træforening (træimportører), Danske Træindustrier (savværker), Træets Arbejdsgivere (træindustri), Trælasthandlerunionen - TUN (detailhandel) og 3F (fagforbund).
 
 

Fem gode grunde til mere træbyggeri

 • Træbyggeri forbedrer klimaet. Træ er verdens mest klima- og miljøvenlige råstof og det geniale alternativ til beton, stål, aluminium, plast, kul, olie og gas. I klimaplanen er det oplagt at satse på fossilfrit byggeri med træ som nøglen.
 • Træbyggeri er økonomisk og praktisk. Træ er det stærkeste materiale i forhold til vægten og sparer tid, energi og penge at bygge med. Indendørs trækonstruktioner skaber fugtsikkert byggeri med færre fejl og skader.
 • Træbyggeri er menneskevenligt. Træ er godt for indeklimaet og for alle sanser: Det er smukt, føles godt, lugter godt, lyder godt, kan smage godt og isolerer godt.
 • Træbyggeri er ukompliceret. Træbyggeri kræver ikke ny teknologi. Modulbyggeri i træ er fleksibelt og nemt at ombygge, og det er ideelt til fx børneinstitutioner, sportshaller og højhuse.
 • Træbyggeri har udviklingsmuligheder. Med avanceret teknologi (nanoteknologi) har træ muligheder som aldrig før. I stor skala kan det erstatte fossile og andre miljøbelastende materialer.


Andre lande gør det

 • Den svenske regering lancerede i 2004 en national træbyggestrategi, og mange svenske kommuner har egne træbyggestrategier.
 • Den finske regering lancerede i 2011 et nationalt træbyggeprogram med fokus på at nedbringe CO2-aftrykket fra byggeriet. Programmet vil især øge højhusbyggeri, offentligt byggeri og haller af træ.
 • Den norske regering arbejder målrettet for at styrke brugen af træ i byggeriet og har særligt fokus på det offentlige byggeri. I 2013 kommer
  Statsbygg med en udredning for øget brug af træ i det offentlige byggeri.
 • Den franske regering lancerede i 2007 en national træpolitik der skal 10-doble brugen af træ i byggeriet til gavn for klimaet og miljøet.

 

Skovpolitisk Udvalg er enig

 
Skovpolitisk Udvalg anbefalede i 2011 ”at incitamenterne til øget brug af bæredygtigt producerede træprodukter fremmes, herunder at der igangsættes et træbyggeprogram”. Udvalget mente at programmet bør omfatte:
 • Forskning og udvikling i brug af træ i byggeriet, i nye produkter og i den medfølgende CO2-gevinst ved lagring og substitution.
 • Uddannelse af ingeniører, arkitekter, designere mv. i brug af træ.
 • Information til befolkningen om klimafordelene ved og muligheder for brug af træ.
 • Øget brug af træ i offentligt og privat byggeri og offentlige indkøb i øvrigt.
 • Fremme af træ i kommuneplanerne.
 • Demonstrationsbyggerier.
Vi er helt enige. Vi opfordrer Ministeren og alle Danmarks politikere til at sætte et træbyggeprogram i gang.
 
Det vil være en folkelig og klimamæssig vindersag.
 
 

Læs også:

 
28. september 2012
Ny tegnefilm om træ som byggemateriale
Se Træ Er Miljøs 2-minutters film "'Hvorfor i alverden et træhus?" og hjælp med at sprede det gode budskab om træ som byggemateriale.

Træ.dk tema: Fantastiske træbyggerier
Følg med i Træ.dk's artikler om træbyggeri. Træ.dk’s tema om fantastiske træbyggerier, viser mange flotte og innovative eksempler på hvordan træ kan anvendes som fremtidens byggemateriale.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.