Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Pulje til friluftsfaciliteter lukker

 
14. oktober 2012
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
I 2010 afsatte den tidligere regering 24 millioner kroner til foreninger, lodsejere og kommuner der etablerede friluftsfaciliteter i fredede områder eller ved fortidsminder. Formålet er at give offentligheden mulighed for flere og bedre naturoplevelser.

Den sidste uddeling fra puljen sker nu. Ansøgningsfristen er 1. november 2012 til NaturErhvervstyrelsen eller Naturstyrelsen. Herefter bliver ordningen lukket som led i omprioritering.
 
Tilskud kan omfatte nyetablering eller udskiftning af en eller flere friluftsfaciliteter som borde, bænke, toiletter, parkeringsområde, mindre stier, skiltning, standere med information, fugletårne og lignende faciliteter af betydning for flere og bedre naturoplevelser for offentligheden.
 
Projektområdet skal på tidspunktet for ansøgning om tilskud omfatte arealer med et eller flere fortidsminder eller fredede arealer. Der skal være lovlig adgang for offentligheden op til projektområdet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.