Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Nye materialer om sikkerhed ved sankning

 
24. oktober 2012
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Godt nyt til sankere og skovejere: En grundig vejledning og en praktisk folder om sikkerhed ved selvskovning og sankning er klar.
 
Sankning og selvskovning medfører hvert år mere end 550 skader med motorsav, rundsav og økse. Tallet er steget støt siden 1998. Især hænder og fingre skades, og i 5-6 tilfælde fører det til amputationer. Især uprofessionelle kommer til skade med motorsav, og det tyder på manglende viden om sikkerhed og vedligeholdelse af materiel. Mange ulykker kan undgås ved brug af personligt sikkerhedsudstyr og af en vedligeholdt motorsav.
 
De nye materialer er udarbejdet af en projektgruppe nedsat af Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg under Branchearbejdsmiljørådet, BAR Jord til Bord.
 
Dansk Skovforening har deltaget i udarbejdelsen af vejledningen og folderen.
 
BAR er sammensat af repræsentanter fra arbejdsmarkeds parter og oprettet i henhold til Arbejdsmiljøloven. BARs opgave er blandt andet at informere og vejlede om arbejdsmiljøforhold. Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg er et permanent udvalg under BAR Jord til Bord. Udvalget beskæftiger sig med arbejdsmiljø inden for landbrug, skovbrug, gartneri og anlægsgartneri.
 
 

Den grundige: Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning

 
Vejledningen henvender sig til skovejere, selvskovere og sankere.
 
Den handler om personligt sikkerhedsudstyr, motorsavens vedligeholdelse, arbejdets tilrettelæggelse, hvis skaden sker, kurser i brug og vedligeholdelse, lovgivning, ansvar og forsikring.
 
Vejledningen behandler ikke sikkerhedskrav til andre tekniske hjælpemidler end motorsav, fx traktor eller kløvningsmaskine.
 
Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder at indholdet stemmer overens med arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet vejledningen som den foreligger og har ikke taget stilling til om den dækker samtlige relevante emner inden for området.

 

Den praktiske: Folder til sankere

 
Arbejdsmiljøloven gælder også for sankere i privat ærinde i skoven og betyder at alt arbejde skal foregå sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis man kommer til skade og ikke har overholdt loven, risikerer man at miste retten til erstatning fra sit forsikringsselskab.
 
Folderen "Sikkerhed ved selvskovning og sankning" gengiver i korte træk kravene til sikkerhed og adfærd ved selvskovning og sankning.
 
Folderen findes også i en version med en blanket til brug ved tilladelse til selvskovning og sankning.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
9. januar 2012:
Pressemeddelelse: Så er der brænde til selvhentere i skovene
Nu har skovene masser af brændeegnet tyndingstræ fra vinterens hugster. Træet venter på sankere der har mod på selv at save det til brænde og køre det hjem. Find telefonnummeret til en skov nær dig der sælger brænde.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.