Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skov & Landskab undersøger Phytophthora i danske skove

 
1. november 2012
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Naturstyrelsen har bevilget et pilotprojekt som skal forsøge at skabe overblik over hvor udbredt træsygdommen Phytophthora er i Danmarks skove. Projektets formål er at få viden om hvilke arter som optræder og i hvilket omfang de skader træerne.
 
Projektet udføres af Skov & Landskab, Københavns Universitet.
 
 

Måske en alvorlig trussel mod Danmarks skove

 
Phytophthora er en slægt af flere forskellige mikroorganismer som især angriber træernes rødder og kan slå træer ihjel. I Danmark er fundet angreb i bøg, ask, el, birk og ær.

Symptomerne kan være en tyndløvet krone med blege og små blade, døde kviste og grene, og at træerne springer senere ud end normalt. Somme tider ses mørke pletter i den ydre bark nederst på stammen. Der kræves særlige laboratorieundersøgelser for at fastslå om sådanne skader skyldes Phytophthora.
 
Skovforeningens månedsblad Skoven har bragt flere, nærmest uhyggelige, artikler om truslen:
 

Skovforeningen er glad for den kommende undersøgelse

 
Ingen ved hvor udbredt Phytophthora-arter er i de danske skove. Men de er der, og i værste fald kan de forrette store ødelæggelser og tab, både økonomisk og naturmæssigt. Der er brug for overvågning og kortlægning af Phytophthora i Danmarks skove, og der er brug for retningslinier og rådgivning til skovejerne om bedst mulig forebyggelse mod Phytophthora-angreb.
 
Derfor er Skovforeningen glad for at Naturstyrelsen nu sætter Skov & Landskab i gang med at undersøge udbredelsen af Phytophthora i Danmarks skove. Det er det nødvendige første skridt.
 
I øvrigt er der også andre alvorlige trusler mod de danske skoves sundhed, fx fyrrevednematode, asiatisk træbuk, egeprocessionsspinder og asketoptørre. De grundlæggende årsager til de mange nye trusler er den øgede internationale samhandel og klimaændringer. Derfor er der hårdt brug for øget forskning i skovsundhed og øget rådgivning til skovejerne om forebyggelse af de nye træsygdomme.
 
 

Tidligere nyheder om Phytophthora

 
10. juni 2012
Prisen for phytophtora-angreb på løvskovene
Parasitten phytophtora er en alvorlig trussel mod danske bøge-, ær- og askeskove. Skovforeningen har et foreløbigt skøn over hvad sygdommen kan koste skovene og det danske samfund.
 
18. marts 2011
Truslerne mod skovene
Danmarks skove er truet af nye sygdomme og skadedyr, mere end nogensinde før. I det lange løb har vi kun ét effektivt middel at forsvare skovene med: Faglig viden på højt niveau. Men det går nedad for den faglige viden om skov i disse år.
 
17. januar 2008
Advarsel: Visneskimmel truer rhododendron, bøg og eg
En svampesygdom er i vækst på planteskoler med rhododendron. Den kan sprede sig til bøg og eg i skovene. Læs hvordan du skal forholde dig hvis du køber planter.
 
 

Tidligere nyheder om asiatisk træbuk, askedød og fyrrevednematode

 
22. maj 2012
Fakta-ark om asiatisk træbuk
NaturErhvervstyrelsen har udgivet et informationsark om asiatisk træbuk som er et alvorligt skadedyr der truer danske træer og skove.
 
16. juni 2011
Alarm: Asiatisk citrustræbuk i Danmark
Plantedirektoratet bekræfter fundet af en asiatisk citrustræbuk i en have i Odense i pinsen - og at der i 2010 blev observeret en asiatisk citrustræbuk i en anden del af Odense. Træbukken kan angribe og dræbe en lang række almindelige skovtræer i Danmark.
 
16. marts 2010
Skovforeningen beder om hasteforanstaltninger imod træbuk
Indførsel af asiatisk citrustræbuk truer Danmarks skove. Meget betydelige økonomiske værdier står på spil. Skovforeningen beder om at Danmark for første gang i 10 år iværksætter hasteforanstaltninger imod en planteskadegører.
 
24. februar 2010
Det er fundet asiatisk citrustræbuk i en hollandsk planteskole. Stor agtpågivenhed for spredning til resten af Europa er strengt nødvendig. Skovforeningen ønsker importforbud for værtsplanter fra Kina.
 
22. juni 2009
Askedød
Sygdommen asketoptørre slår flere og flere asketræer ihjel i Danmark. Der er brug for forskning i behandling og forebyggelse af sygdommen, rådgivning til skovejerne og politisk stillingtagen.

22. marts 2006
Fund af fyrrevednematoder i importeret træ
Plantedirektoratet har gjort det første danske fund af skadevolderen fyrrevednematoden. Skadevolderen kan skabe store skader i eksisterende fyrreskove. Plantedirektoratet har forhindret spredning af smitten.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.