Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Jernbaneverkørsler skal nedlægges mellem Hobro og Ålborg

2. november 2012
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Skovforeningen har modtaget udkast til lov om nedlæggelse af overkørsler mv. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg i høring.
 
Det fremgår ikke af høringslisten at direkte berørte lodsejere er blevet orienteret om høringen.
 
Hvis du har arealer langs strækningen, anbefaler Skovforeningen at du læser materialet igennem for at vurdere om du bliver berørt af de foreslåede nedlæggelser.
 
Du finder materialet her:
Fristen for at indgive høringssvar er 29. november 2012.
 
Bliver du berørt, men har svært ved at vurdere omfanget, kan Skovforeningen tilbyde assistance – både til at kommentere på lovforslaget og i det videre forløb.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.