Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovrådets sammensætning de næste 4 år

 
8. november 2012
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
I henhold til skovlovens § 47 har Miljøministeren nedsat et skovråd som skal rådgive ministeren i skovbrugsfaglige og andre spørgsmål vedrørende skove, afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration samt følge udviklingen i skovene og lovens administration.
 
Skovrådets formand udnævnes af ministeren. Rådet skal i øvrigt bestå af medlemmer der udnævnes af ministeren efter indstilling fra myndigheder, foreninger og organisationer med interesse inden for skovlovens område. Ministeren har udpeget Skovrådets medlemmer for perioden 1. oktober 2012 – 30. september 2016:
 
 • Formand Niels Elers Koch, Skov & Landskab, Københavns Universitet

 • Niels Otto Lundstedt, Dansk Skovforening
 • Tanja B. Olsen, Dansk Skovforening
 • Michael Glud, HedeDanmark
 • Svend J. Christensen, Skovdyrkerne
 • Lars Hvidtfeldt, Landbrug & Fødevarer
 • Uffe Jacobsen, Danske Træindustrier
   
 • Nora Skjernaa Hansen, Danmarks Naturfredningsforening
 • Jonas Geldmann, Danmarks Naturfredningsforening
 • Henrik Weidling, Dansk Ornitologisk Forening
 • Trine Skov, Friluftsrådet
 • Jan Kunstmann, Verdens Skove
 • Christina Egsvang Føns, Kommunernes Landsforening
 • Vivian Kvist Johannsen, Skov & Landskab, Københavns Universitet
 • Bettina Nygaard, DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet
 
Skovrådets sekretariat ligger i Naturstyrelsen.
 
 

Tidligere nyheder om Skovrådet

 
28. august 2012
Miljøministerens ekskursion med Skovrådet i privat skov
13. august var Ida Auken i skoven med Skovrådet. Det gik godt. Hun er opmærksom på skovenes store fordele ved at producere både råtræ, biodiversitet og andet.
 
13. oktober 2011
Skovrådets formand skriver kronik til den nye regering
Kronikken i Politiken opfordrer den nye regering til at udfylde tomrummet efter mange års manglende skovpolitik - og dermed udnytte skovenes store muligheder på masser af vigtige områder.
 
3. maj 2010
Skovrådets formand: Regeringen har opgivet skoven
Skovrådets formand har i Jyllandsposten skrevet en skarp og præcis kritik af regeringens manglende skovpolitik. Der står et enigt skovråd bag kritikken. Regeringen har ikke svaret.
 
1. januar 2010
Radio om skovene i klimaerklæringen og i dansk politik
DRs Orientering på P1 har fulgt op på Skovforeningens udmelding om at FNs klimaerklæring er bedre end den danske regerings Grøn Vækst når det gælder skovene. Hør interview med bl.a. Skovrådets formand professor Niels Elers Koch.
 
22.december 2009
Skovrådet: Det haster med en dansk Skovplan
I anledning af klimatopmødet og en tilhørende international skovkonference har Skovrådet udsendt en pressemeddelse som påpeger at det haster med at følge op på den meget væsentlige rolle som skovene og skovbruget kan spille i fremtiden.
 
11. december 2008
Genoplivning af Finanslovens skovordninger?
Nedlæggelsen af tre skovordninger strider åbenlyst imod Regeringens visioner om et fossilfrit Danmark og imod samfundets stigende krav til skovene. Skovforeningen håber at ordningerne bliver genoplivet. Læs også Skovrådets glimrende brev til Miljøministeren.
 
5. november 2008:
Skovrådet blander sig i Regeringens grønne vækstvision
Skovrådet skriver til miljøministeren og påpeger skovenes og skovbrugets muligheder for at bidrage til målene i Regeringens grønne vækstvision. Hidtil har Regeringen ikke inddraget skovene i sin vision.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.