Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Hugsten i de danske skove i 2011


14. november 2012
Darja A. Poleshuk, Dansk Skovforening
 
 
Danmarks Statistik har opgjort hugsten for 2011 i de danske skove til 2,6 mio. m3 træ. Samlet set er der en tilbagegang i hugsten på kun 3 % – men dette dækker over en tilbagegang i hugst af træ til videreforarbejdning på 11 %, mens hugsten af træ til energi steg med 4 %.
 
Tilbagegangen skal findes for hugsten af nål, mens hugsten af løv gik frem i 2011 – særligt  af brænde der ikke er klassificeret som eg eller bøg. I det hele taget er det ”Andet løv kategorien” der har drevet stigningen i hugsten af løvtræet. Dette kan være en afspejling af at asketoptørren nu har haft en effekt der er synlig i hugststatistikken. Nål udgør 73 % af hugsten i 2011, hvilket er en lidt mindre andel af hugsten end i 2010 (77 %).
 

Hugsten i Danmark 1990-2011

 
 
Siden starten af årtusindet er brugen af træ til energi ud over som brænde, steget en del. I 2011 gik 45 % af det huggede træ til energiformål (inklusivt brænde), mens 55 % gik til videreforarbejdning. Dette bør ses i sammenhæng med at der også har været en generel stigning i hugsten over det sidste årti.
 
 
Anvendelse af træressourcen
 
 
Læs mere om fordelingen af hugsten i næste nummer af Skoven, som udkommer lige før jul.
 
 

Tidligere nyheder om emnet

 
12. december 2011
Hugsten i de danske skove 2010
 
9. november 2010
Hugsten i de danske skove 2009
 
11. september 2009
Hugsten 2008 - stabil hugst trods krisen
 
19. september 2008
Rekordhugst i de danske skove
 
12. oktober 2007
Stor hugst i skovene i 2006
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.