Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Mere stort affald i skovene

26. november 2012
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
Dagens tophistorie i Jyllands-Posten er at mere erhvervsaffald smides i skovene. Avisen bringer også en billedserie indsendt af skovfolk fra hele landet om skove der er blevet til lossepladser. Endelig bringer avisen et interviewet "Jeg gider ikke hidse mig op længere" med skovløber Flemming Overgaard, Naturstyrelsen Århus.
 
Historien har dagen igennem vakt stor interesse i radio og tv, både landsdækkende og lokalt.
 
DRs TV-avisen og DR Update bragte dette indslag med skovfoged Torben Ravn, Plantningsselskabet Sønderjylland og direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening.
 

Skovforeningens vurdering af stort affald i skov

 
I Skovforeningen får vi flere og flere meldinger fra skovene om aflæsninger af store dynger affald, fx fra erhverv og byggeri. Ingen har tal for problemets omfang eller udvikling. Der er heller ingen dokumenteret årsag til udviklingen, men oplagte gæt på årsager er øgede afgifter for erhvervsaffald og øget sort arbejde.
 
Regningen for og arbejdet med fjernelsen af affaldet ligger hos skovejerne når affaldet er smidt langs offentlig vej. Det er komplet urimeligt.
 
Affaldsbunkerne bør fjernes hurtigst muligt for ikke at tiltrække mere affald. Men langt fra alle skovejere har ressoucer til at opdage affaldet eller råd til at fjerne det i tide.
 
Skovforeningen foreslår at kommunerne, som i forvejen er affaldsmyndighed, får den praktiske opgave med at fjerne affaldet. Vi har ingen forslag til hvem der skal betale regningen - kommunen, staten eller andre (allerhelst dem der havde smidt affaldet, selvfølgelig). Men skovejerne skal i hvert fald ikke hænge på regningen. Det kan enhver forstå.
 
Hvis affaldet er læsset af inde i skoven, kan ejeren få betalt fjernelsen af affaldet af Brand-, Tyveri og Hærværksordningen. Men det er tungt da det både kræver en politianmeldelse og en ansøgning til Naturstyrelsen. Skovforeningen ønsker at denne ordning gøres mere smidig for skovejeren.
 
 

Fotos af affald i skoven

 
Klik på fotos for at se dem i stor version (benyt mellemrums tasten for at se næste billede):
 
Valdemarskilde. Affald ved vej. Bygningsaffald Affald i skov. Affald i Tingskoven 100 m fra vej. Kabler i skoven. Foto IM Thomsen Bildæk, Gurre Vang. Foto: Iben Thomsen Motorblok i sø. Papkasser og andet affald. Affald dumpet i skov.
 
 

Undervisning af børn om affald i naturen

 
Alle kan blive enige om at der er brug for at ændre nogle holdninger til at smide affald i naturen. Skoven i Skolen og Hold Danmark Rent har gjort noget ved det og udarbejdet undervisningsmaterialet "Skovens skrald" om affald i naturen, genbrug og nedbrydning. Der er materialer til udeundervisning i billedkunst, biologi, natur/teknik og sløjd for 0.-6. klasse.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
25. maj 2012
Har du oplevet brand-, tyveri- eller hærværksskader i skoven?
Skovforeningen har siden 1969 haft en aftale (brand-, tyveri- og hærværksordningen) med myndighederne om, at det offentlige betaler for brand- tyveri- og hærværksskader i de private skove. Læs mere om mulighederne for erstatning her
 
3. maj 2010
Guide til skovejere
Hold Danmark Rent har sammen med Skovforeningen og Skov- og Naturstyrelsen udarbejdet ”Store aflæsninger - En guide til skovejere” med gode råd til at håndtere affaldet samt forslag til forebyggelse. Læs den her.
 
30. oktober 2009
Undersøgelse af danskernes holdninger til affald i skoven
2/3 af danskerne synes at der ligger meget affald i skovene. 98 % synes at det er et problem. 2% siger at de selv smider affald. Næsten alle skovenes ejere og ansatte har problemer med affald, og halvdelen mener at problemet er stigende.
 
19. oktober 2009
Folket imod skovsvineri
98 % af befolkningen ser det som et problem at der smides affald i skovene ifølge ny undersøgelse. Det er et godt grundlag for at politikerne fjerner den rablende uretfærdighed at skovejerne hænger på regningen for nogle få skovsvins ulovlige affald.
 
19. december 2006
Vis affaldet frem
Et hensynsløst mindretal af danskere smider stadig mere affald fra sig i skovene. Skovforeningen opfordrer skovejerne til at vise affaldet frem. Læs lederen fra Skoven 12/06.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.