Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Natura 2000 – handleplaner vedtaget

7. december 2012
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Naturstyrelsen har d. 7. december offentliggjort Natura 2000-handleplanerne for de områder der indeholder fredskovspligtige skovbevoksede arealer. Planerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside
 
Som ejer har du mulighed for at påklage både skovhandleplanernes indhold og tilvejebringelse af handleplanerne. Fristen for at påklage planerne er 4. januar 2013. Se klagevejledning her.
 
Har du spørgsmål til handleplanerne eller brug for hjælp til at påklage en handleplan for skovbevoksede arealer tilbyder Skovforeningen fortsat gratis rådgivning såfremt det drejer sig om fredskovspligtige skovbevoksede arealer.
 
 

Indhold af handleplaner

 
Handleplanerne er en opfølgning på de statslige Natura 2000-planer og lavet i samarbejde med de respektive kommuner, som er ansvarlige for de lysåbne arealer og de ikke fredskovspligtige skovbevoksede arealer.
 
Skovhandleplanerne giver rammerne for beskyttelsen af skovene i Natura 2000-områderne. Målet er at beskytte de særligt udpegede arter og de 10 skovnaturtyper, der findes i skovene.
 
 

Tilskudsordninger

 
Implementeringen af handleplanerne forventes primært gennemført ved at lodsejerne søger de særligt udviklede tilskudsordninger. Desværre afventer skovordningerne en endelig godkendelse i EU. Naturstyrelsen har lavet en foreløbig beskrivelse af ordningerne på hjemmesiden.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.