Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Phytophthora konstateret i Sorøs skove

 
16. januar 2013
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
 
I 2012 blev i Sorø Akademis Skove konstateret træer med symptomer der kunne skyldes den frygtede plantesygdom phytophthora. Prøver fra vand og jord i skovene er nu undersøgt af et norsk laboratorium som konkluderer at der faktisk er phytophthora til stede.
 
Phytophthora er en slægt af alger, og den omfatter en lang række arter. Der skal nu yderligere undersøgelser til for at afgøre hvilken phytophthora-art der er tale om i Sorøs skove, og om det i værste fald er det den særligt agressive art Phytophthora ramorum.
 
Se tv-indslag fra Sjællandske Medier med interview med direktør Jens Kristian Poulsen, Sorø Akademi, om fundet og perspektiverne.
 
 

Tidligere nyheder om Phytophthora

 
10. juni 2012
Prisen for phytophtora-angreb på løvskovene
Parasitten phytophtora er en alvorlig trussel mod danske bøge-, ær- og askeskove. Skovforeningen har et foreløbigt skøn over hvad sygdommen kan koste skovene og det danske samfund.
 
18. marts 2011
Truslerne mod skovene
Danmarks skove er truet af nye sygdomme og skadedyr, mere end nogensinde før. I det lange løb har vi kun ét effektivt middel at forsvare skovene med: Faglig viden på højt niveau. Men det går nedad for den faglige viden om skov i disse år.
 
17. januar 2008
Advarsel: Visneskimmel truer rhododendron, bøg og eg
En svampesygdom er i vækst på planteskoler med rhododendron. Den kan sprede sig til bøg og eg i skovene. Læs hvordan du skal forholde dig hvis du køber planter.
 
 

Tidligere nyheder om asiatisk træbuk, askedød og fyrrevednematode

 
22. maj 2012
NaturErhvervstyrelsen har udgivet et informationsark om asiatisk træbuk som er et alvorligt skadedyr der truer danske træer og skove.
 
16. juni 2011
Plantedirektoratet bekræfter fundet af en asiatisk citrustræbuk i en have i Odense i pinsen - og at der i 2010 blev observeret en asiatisk citrustræbuk i en anden del af Odense. Træbukken kan angribe og dræbe en lang række almindelige skovtræer i Danmark.
 
16. marts 2010
Skovforeningen beder om hasteforanstaltninger imod træbuk
Indførsel af asiatisk citrustræbuk truer Danmarks skove. Meget betydelige økonomiske værdier står på spil. Skovforeningen beder om at Danmark for første gang i 10 år iværksætter hasteforanstaltninger imod en planteskadegører.
 
24. februar 2010
Det er fundet asiatisk citrustræbuk i en hollandsk planteskole. Stor agtpågivenhed for spredning til resten af Europa er strengt nødvendig. Skovforeningen ønsker importforbud for værtsplanter fra Kina.
 
22. juni 2009
Askedød
Sygdommen asketoptørre slår flere og flere asketræer ihjel i Danmark. Der er brug for forskning i behandling og forebyggelse af sygdommen, rådgivning til skovejerne og politisk stillingtagen.

22. marts 2006
Fund af fyrrevednematoder i importeret træ
Plantedirektoratet har gjort det første danske fund af skadevolderen fyrrevednematoden. Skadevolderen kan skabe store skader i eksisterende fyrreskove. Plantedirektoratet har forhindret spredning af smitten.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.