Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Åben invitation: Skovkredsmøder om de nye krav ved salg af træ

 
1. februar 2013
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 

EU’s tømmerforordning træder i kraft 3. marts. Derefter er det ulovligt og strafbart at sælge ulovligt fældet træ inden for EU.
 
Alle der bringer træprodukter på markedet i EU skal have et dokumentationssystem som kan vise at der er taget fornødne forholdsregler for at sikre at træet er lovligt fældet. For træ fra skove i EU, er det skovejerne som skal opfylde de nye krav.
 
Tømmerforordningen stiller ikke krav til selve skovdriften, kun til procedurer og dokumentation ved salg af træ. Nu skal de nationale myndigheders tolke tømmerforordningen hver især, og det kan skabe forskellige vilkår imellem de enkelte EU- lande.
 
 

Godt eller skidt?

 
Det vil vise sig om tømmerforordningen er en god og fornuftig beskyttelse af verdens skove imod ulovlig hugst og af fx det danske træmarked imod ulovligt træ.
 
Eller om reglerne vil medføre et bureaukrati ude af proportioner og uden effekt på de virkelige problemer i verdens skove.
 
Uanset hvilke konsekvenser man tror at tømmerforordningen vil få, er den nu en realitet, også for alle Danmarks skovejere. Nu gælder det om at finde praktiske og pragmatiske løsninger.
 


De oplagte og ubesvarede spørgsmål

 
Vi ved at Naturstyrelsen har arbejdet hårdt for at finde den mest pragmatiske løsning for danske skovejere inden for tømmerforordningens rammer.
 
Men vi ved ikke endnu hvad resultatet er blevet. Hele skovbruget har brug for at de oplagte spørgsmål bliver afklaret hurtigst muligt:
  • Hvilken dansk lovgivning er omfattet af tømmerforordningen?
  • Hvilke handlinger vil medføre at træet betragtes som ulovligt?
  • Hvor længe er skovejeren afskåret fra at sælge træ hvis en lov bliver overtrådt?
  • Hvilken dokumentation og hvilket system skal skovejerne kunne fremvise?


Kom til skovkredsmøder om sagen

 
De første svar kommer på Skovforeningens skovkredsmøder hvor Niels Bølling, Naturstyrelsen, vil fortælle om tømmerforordningens konsekvenser for danske skovejere og hvordan kontrollen forventes at komme til at foregå.
 
Møderne er åbne for alle interesserede, også ikke-medlemmer af Skovforeningen. Deltagelse er gratis. Datoerne er:
  • Nordlige Jylland skovkreds: 27. februar
  • Fynske skovkreds: 28. februar
  • Storstrøms skovkreds: 5. marts
  • Sydlige Jyllands skovkreds: 6. marts
  • Nord- og Midtsjællands skovkreds: 11. marts.
Placering og nærmere dagsorden for de enkelte møder følger snart her på www.skovforeningen.dk.

 


Tilmelding


Tilmelding til møderne er nødvendig og sker ved at maile til Ingelise Andersen i Skovforeningen på ia@skovforeningen.dk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.