Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

TV om skovenes energiproduktion

 
21. marts 2013
Martin Einfeldt, Dansk Skovforenimg
 
 
Træ til Energi, samarbejdet Dansk Skovforening, HedeDanmark og Skovdyrkerforeningerne, har skrevet til 4 borgmestre i Trekantområdet -  Kenny Bruun Olsen (Fredericia), Jørn Pedersen (Kolding), Steen Dahlstrøm (Middelfart) og Arne Sigtenbjerggaard (Vejle).
 
Træ til Energi peger på fordelene for skovene og den lokale beskæftigelse hvis der etableres et biomassebaseret kraftvarmeværk i Kolding, sådan som det overvejes i øjeblikket.
 
Brevet førte til dette indslag i TV Syd om trekantsområdets kommende valg mellem to værker. 3 minutter inde i indslaget forklarer skovrider Paul Lillelund, Skovdyrkerforeningen Syd, om de gode konsekvenser for skovene og beskæftigelsen hvis der vælges et kraftvarmeværk baseret på lokal biomasse.
 

Ordlyden af brevet til de 4 borgmestre

 
Der er brug for lokale biomassefyrede kraftvarmeværker

Samarbejdet Træ til Energi finder det særdeles positivt, at der arbejdes med planer om etablering af et biomassebaseret kraftvarmeværk i Kolding. Det vil kunne få en stor og positiv betydning for de lokale skove, for lokalsamfundet og for naturen.

Lokalt funderede værker, som udnytter lokalt produceret flis er et vigtigt element i forudsætningen for at der også i fremtiden kan være økonomi i at drive skovbrug i lokalområdet. Derfor er vi glade for at høre om lokale initiativer, som det der udvises af varmeselskaberne i trekantsområdet igennem projektet drevet af 3KV A/S.

At udnytte lokalt produceret flis giver mange fordele. Det er nemlig muligt at producere træ til energiformål i Danmark, samtidig med at der tages hensyn til både naturen og det omgivende samfund.
Træ til Energi har udarbejdet et notat som beskriver en skovdyrkningsmodel som netop tager sådanne hensyn (linket). Som notatet pointerer, vil forøget brug af lokal flis i energiforsyningen betyde nye jobs, en større forsyningssikkerhed, fleksibilitet og samtidig bidrager det positivt i klimaindsatsen.

Ny etablering af skov vil desuden blive væsentligt mere rentabelt når afsætningen af det træ der er behov for at fjerne i en bevoksnings unge år er sikret. Jobskabelsen vil for den øgede brug af rent flis taget ud af lokale skove i oplandet til et værk som det planlagte i Kolding kunne give 90 ekstra årsværk.

Derfor håber vi at du – når det kommer til den politiske stillingtagen til projektet - også vil medtænke de store positive effekter projektet vil føre med sig for lokalsamfundet, naturen og de lokale skovbrug.

Med venlig hilsen
 
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening, direktør
Per Hilbert, Skovdyrkerne, konsulent
Steen V. Riber, HedeDanmark, divisionsdirektør
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
26. februar 2013
Fjernvarmen er interesseret i mere flis i fremtiden
Dansk Fjernvarme har bedt skovbruget præsentere fremtidens udbud af flis. Det sker på 10 regionalmøder i dette forår. De mange gode perspektiver interesserer og overrasker varmeværkerne.
 
31. august 2012
Folketingets Energiudvalg i skoven
Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne inviterede 24. august Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg i skoven for at vise skovenes forsyningsmæssige, miljømæssige og naturmæssige fordele som energikilde.

28. juni 2012
Biomassesatsning giver flere træer i skovene
Pressemeddelelse fra Skovforeningen om hvordan Danmarks øgede satsning på biomasse vil kunne ses af skovgæsterne: Flere træer og flere hjælpetræer (fx rødel og skovfyr) i de unge skove.
 
23. marts 2012
Energiforlig 2012-2020
Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik i går den 22. marts en energiaftale om den danske energipolitik 2012-2020
 
10. februar 2012
Mette Gjerskov spilder måske gode klimakroner på energipilstøtte
Pressemeddelelse fra Skovforeningen og Hededanmark: Mette Gjerskovs forhøjede støtte til energipil på marker forvrider konkurrencen overfor fx skovenes træ - og giver for lille klimaeffekt for pengene.
 
30. november 2011
Danske skove kan fordoble produktionen af træ til energi
Skoven udnytter ikke biomassepotentialet fuldt ud. En ny skovdyrkningsmodel kan bæredygtigt øge produktionen af træ til energi.
 
27. september 2010
Klimagevinst og stor energireserve i danske skove
Danmark kan tredoble produktionen af vedvarende energi i form af træflis. Til gavn for klima, miljø, forsyningssikkerhed og op mod 1000 nye grønne arbejdspladser. Pressemeddelelse fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Skovforeningen og BAT-kartellet.
 
27. september 2010
Fakta om produktion af energi fra dansk træ
Træ udgør en tredjedel af den samlede vedvarende energi i Danmark. Det er dobbelt så meget som vindmøller. Og der er endnu større potentiale i træ. Læs disse fakta fra HedeDanmark, Skovdyrkerforeningerne, Dansk Skovforening og BAT-kartellet.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.