Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Opdatering af § 3-registreringer

9. april 2013
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
I løbet af 2013 vil Miljøministeriet færdiggøre den opdatering af alle § 3-registreringer, som miljøministeren satte i gang i år 2011.
 
Registreringsarbejdet er sat i gang i alle kommuner, og en del kommuner er allerede færdigregistreret. På Naturstyrelsens hjemmeside kan du følge med i hvor langt de er kommet i din kommune.
 
 

Find information om din ejendom

 
Hvis du har arealer i de kommuner hvor registreringen er færdig og opdateret på Miljøportalen, kan du se hvad der er registreret på dine arealer.
 
Danmarks arealinformation er blevet ændret. Derfor er vejledningen til hvordan du søger efter data også blevet ændret. Du finder den på side 2 og frem i ”faktaark 4”.
 
Læs mere om hele projektet hos Naturstyrelsen.
 
 

Tidligere nyheder om § 3-registreringsprojektet:

 
13. juni 2012
Feltregistreringer af § 3-arealer i maj - september
 
19. april 2012
Opdatering af registrering af §3-beskyttet natur
 
23. juni 2011
Naturstyrelsen registrerer §3 
 
6. april 2011
Ny registrering af §3-områder
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.