Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Det er blevet lettere at indberette brand-, tyveri- eller hærværksskader i skoven

 
7. maj 2013
Hans Hedegaard, Dansk Skovforening
 
 
Har du oplevet brand-, tyveri- eller hærværksskader i skoven, skal du huske at Naturstyrelsen i de fleste tilfælde betaler for skaderne.
 
Siden naturfredningsloven i 1969 gav offentligheden adgang til de private skove, har Skovforeningen haft en aftale med myndighederne om at det offentlige betaler for brand- tyveri- og hærværksskader i de private skove. Aftalen er kendt som Brand-, Tyveri- og Hærværksordningen.
 
Større affaldsaflæsninger i skovene bliver mere og mere almindeligt. Det er et stigende problem for skovejerne. Men også her er hjælp at hente. For ordningen omfatter også bortskaffelse af større samlede affaldsaflæsninger.
 
Nu er det blevet lettere at indberette skaderne og søge om kompensation.
 
 

Praktisk information om ordningen

 
Ordningen administreres af Naturstyrelsen og en samlet vejledning kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside.
 
En række formelle krav skal være opfyldt hvis Naturstyrelsen skal give ejerne erstatning:
  • Skaden skal være anmeldt til politiet senest 8 dage efter den er opdaget
  • Der skal inden 4 uger være sendt en anmeldelse til Naturstyrelsen
  • Der skal være sammenhæng med at det er loven der giver publikum adgang til skoven. Skaderne skal således være sket inde i skoven og ikke blot fra en offentlig vej gennem skoven.
  • Dette gælder for også større samlede affaldsaflæsninger. Disse dækkes – som en undtagelse fra ordningen - også i tilfælde hvor der er anvendt bil til aflæsningen.

Hvordan indberetter du?

 
Skovforeningen arbejder sammen med Naturstyrelsen på at forbedre ordningen. En af ønskerne har været at gøre det lettere både at anmelde skaderne til politiet og indberette til Naturstyrelsen. Begge dele kan nu gøres elektronisk:
  • Det første du skal gøre er at anmelde tyveriet eller hærværket (affaldsaflæsninger tæller som hærværk) til politiet. Det kan du gøre på politiets hjemmeside og husk det skal gøres inden 8 dage efter du har opdaget skaden.

  • Derefter skal du anmelde skaden til Naturstyrelsen. Det kan nu gøres enten elektronisk eller på papir. Den digitale blanket finder du på Virk.dk, mens den gamle papirsblanket kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Denne indberetning skal være Naturstyrelsen i hænde senest 4 uger efter skaden er sket.
 

Spørgsmål?

 
Har du spørgsmål til ordningen skal du være velkommen til at kontakte Hans Hedegaard eller Tanja blindbæk Olsen i Skovforeningen.
 
 
Husk at bortskaffelse af større mængder affald også er omfattet af Brand-, Tyveri og Hærværksordningen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.