Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Folketingets Miljøudvalg på besøg i privat skov

 
19. juni 2013
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
 

Den 17. juni 2013 besøgte Folketingets Miljøudvalg den private skov Poulsker Plantage på Bornholm.
 
Her fortalte Skovforeningen om vilkårene for at drive skovbrug i Danmark, om skovenes økonomi og om mulighederne for at udvikle skovenes naturværdier.
 
Skovforeningen ville især vinde politikernes forståelse for at udvikling af skovenes naturværdier og sikring af biodiversiteten bedst sker med frivillige aftaler, inklusive betaling, med skovejerne.
 
I de seneste 30 år er lavet mange frivillige og vellykkede aftaler mellem Folketinget og skovbruget om fx bevarelse af bøgearealet, overgang til mere løvtræ, naturhensyn i skovdriften og udlæg af urørt skov. Alle aftalerne har givet gode resultater.
 
Skovforeningens opfordrer Folketinget til at fortsætte denne kurs når der til efteråret skal laves en Naturplan Danmark.
 

Miljøudvalget blev også præsenteret for skovenes muligheder for at bidrage væsentligt til samfundets overgang til en fossilfri fremtid, for konsekvenserne af den uhensigtsmæssige værdibeskatning af skovene i form af jordskat og arveskat, for de negative effekter af den planlagte forsyningssikkerhedsafgift for brænde og for behovet for en konjunkturudligningsordning.
 
For Miljøudvalget deltog: Henrik Høegh (V), Jørn Dohrmann (DF), Villum Christensen (LA), Lone Loklindt (RV, udvalgsformand), Torben Hansen (S) og Anni Matthisen (V).
 
Til august inviterer miljøminister Ida Auken hele Miljøudvalget på sommertur. Her vil politikerne igen få præsenteret skovenes driftsvilkår og mange muligheder - samt Skovforeningens løsningsmodeller. Sommerturen omfatter besøg i de private skove Kærehave ved Ringsted og Hvidkilde ved Svendborg.
 
 

Tidligere nyheder om Folketingets Miljøudvalg og skovene

 
17. januar 2013
Folketingets spørgsmål til Skovforeningen
Se spørgsmålene fra Folketingets miljøudvalg ved Skovforeningens foretræde i dag.
 
14. januar 2013
Skovforeningen i foretræde i Folketingets miljøudvalg
Skovforeningen har foretræde 17. januar fordi Natur- og Landbrugskommissionen snart afslutter sit arbejde hvorefter Naturplan Danmark sættes i gang. Se vores budskab og anbefalinger til Folketingets miljøudvalg.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.