Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Offentligt skovsalg truer ikke skovene

 
2. juli 2013
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
 
DRs P4 Bornholm bragte 28. juni artiklen Moderne skovdrift ødelægger skovene om at Foreningen Bornholm er bekymret for at moderne rationel skovdrift er i gang med at ødelægge øens skove.
 
Kommunen har de seneste år har solgt 17 % af sine skove og plantager til private. DR citerer foreningens formand for at ”der er intet der forhindrer de nye skovejere i at rulle tunge træfældningsmaskiner ud i skovene og sætte dybe spor i jordbunden som aldrig forsvinder igen”.
 
Samtidig er formanden glad for at Nylars Plantage blev fredet ved salget til private. Det vil beskytte de mange oldtidsagre i skovbunden mod tungt maskineri.
 
 

Frygten ved privatisering er ubegrundet

 
Artiklens voldsomme overskrift efterlader læseren i den tro at skovenes ødelæggelse er en kendsgerning. Men ingen skove er ødelagt, og der er ingen grund til at tro at det skulle ske. Private skovejere har en lang historie for at passe på skovenes værdier, både på Bornholm og i resten af Danmark.
 
Anledning til bekymringen på Bornholm var hensynet til skovenes fortidsminder. Fakta er:
 
Museumsloven forbyder at fortidsminder ødelægges. Det er ejerens ansvar at det ikke sker. Forbuddet mod at ændre fortidsmindernes tilstand gælder blandt andet alle fysiske indgreb i selve fortidsmindet.
 
Denne beskyttelse gælder dels synlige fortidsminder, dels usynlige fortidsminder hvis ejeren har fået meddelelse om at de er der.
 
Nylars Plantage er så oven i købet blevet fredet. Det giver den stærkest mulige sikring af skovens oldtidsagre. Fredningen viser at der er stor opmærksomhed om skovenes fortidsminder og at lovgivningen har instrumenterne til at sikre værdierne.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.