Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Forholdsregler mod ædelgrankræft

9. juli 2013
Martin Einfeldt, Dansk SkovforeningJuletræ hårdt ramt af neonectria. Fotograf: Iben M. Thomsen.
Skovejere og juletræsdyrkere melder i øjeblikket om døde skud og andre sygdomssymptomer på ædelgranarter som nobilis-, nordmannsgran og grandis.

 

I mange tilfælde skyldes det ædelgrankræft forårsaget af en svamp fra Neonectria-slægten.

Problemet er omtalt flere steder:

 

Anbefalede forholdsregler

 
Skovforeningen har talt med seniorrådgiver Iben Margrete Thomsen, Skov & Landskab på København Universitet. Hun vurderer at den værste smitte formentlig er overstået for i år, selvom det ikke kan afvises at svampen stadig kaster sporer nu og i efteråret. Hun anbefaler disse forholdsregler for at nedbringe risikoen for fremtidig smitte på et økonomisk og praktisk grundlag:
  1. Der skal være et synligt problem før man griber ind. Problemet kan typisk være juletræer med døde skud.

  2. Find kilden til smitten. Det er typisk gamle nobilis-, nordmannsgran- eller grandistræer, og de skal være syge med tydelige symptomer: Døde skud, døde grene og harpiksflåd.

  3. Fjerne de syge træer fra skoven inden foråret 2014 hvor næste hovedsmitte forventes at ske (i maj-juni). Det bedste er at flise kronen og sende den til afbrænding da smitten sidder på grenene. Stammerne bærer ingen smitte og kan sendes til opskæring på savværk.


Forskerne på Københavns Universitet håber at undersøge hvilke konsekvenser et øget smittetryk fra Neonectria kan få for skovbevoksninger, hovedsagligt af ædelgran (Abies), men også andre nåletræer.


Juletræer med ædelgrankræft på areal ved Birkelev plantage, hvor angreb kunne iagttages på ældre nordmannsgran i kanten af skoven. Læg mærke til bræmmen med fældede træer: Disse nordmannsgran var også angrebet og er nu fældet i et forsøg på at begrænse smitten til juletræerne. En effektiv sanering, som kan nedbringe smittetryk, vil dog kræve, at syge træer i randen af skoven samt hårdt angrebne juletræer også fjernes inden næste forår. Fotograf: Iben M. Thomsen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.