Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Møde i Skovforeningens Natura 2000-ERFA-gruppe

 
 
5. August 2012
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening

 
Natura 2000-handleplanerne for de enkelte områder blev godkendt omkring årsskiftet og lige før sommerferien lancerede Naturstyrelsen de tilskudsordninger som vil blive det primære instrument til gennemførelse af Natura 2000-handleplanerne.
 
I ugerne 35 og 36 forventer Naturstyrelsen at afholde en række møder for lodsejere der har skov i Natura 2000-områderne.
 
Skovforeningen vil derfor gerne invitere til møde i vores Natura 2000-Erfagruppe d. 22. august, for at give lodsejere der har skov i et Natura 2000 område mulighed for at udveksle erfaringer og sammen diskutere de nye tilskudsordninger.
 

Mødet afholdes torsdag den 22. august kl. 12.30-15 hos DSHwood A/S, Glarmestervej 7, 7000 Fredericia

 
Alle skovejere der berøres af en Natura 2000-handleplan er velkomne. Gruppen har særlig fokus på skovbevoksede arealer.
 
Emnerne for mødet vil blandt andet være:
  • Hvor er vi i natura 2000-processen?
  • De nye tilskudsordninger
  • Hvad er mulighederne hvis jeg ikke ønsker tilskud?
 
I Skovens augustnummer, der udkommer fra d. 17. august, kan du læse om de nye tilskudsordninger.
 
Du kan også læse kort om de nye tilskudsordninger her
 
Skovforeningen vil være vært for en sandwich ved mødestart og vi skal derfor bede om tilmelding til mødet senest torsdag d. 15. august til Tanja Blindbæk Olsen, to@skovforeningen.dk
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.