Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Forslag til brændeafgift i høring

 
14. august 2013,
opdateret 26. august 2013
Jan Søndergaard og Tanja B. Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Skatteministeriet har sendt et udkast til lov om forsyningssikkerhedsafgift i høring.
 
Afgiften skal blandt andet lægges på brænde til rumopvarmning. Biomasse, herunder alt træ som sælger (skovejeren) IKKE kan redegøre for IKKE er brænde, skal pålægges forsyningssikkerhedsafgiften. Sælger skal anmelde og afregne afgiften.
 
En rummeter brænde af løvtræ bliver cirka 275 kr. dyrere når afgiften er fuldt indfaset i 2020.
 
Eksempel:
Middelprisen på bøgebrænde ved bilfast skovvej, i længder der skal skæres op af køber, var 252 kr/rummeter + moms = 315 kr/rummeter (inklusive moms) i 2011. Med den kommende afgift vil denne pris altså stige til 590 kr pr. rummeter. Det er en prisstigning på 87 %.
 
 

Mange negative konsekvenser af en afgift på brænde til private

 • Øget ulighed mellem land og by. Det bliver dyrere at bo i landdistrikterne hvor brænde er en nødvendig varmekilde i hundredetusindvis af husstande.
 • Øget grænsehandel. Tysk brænde vil blive hentet i stor stil af private.
 • Øget marked for sort brænde.
 • Øget afbrænding af urent træ.
 • Dårligere pleje af skovene og dårligere muligheder for bæredygtig skovdrift som for de fleste skove kræver et brændemarked.
 • Dårligere af produktion af gavntræ som for de fleste skove kræver et brændemarked.
 • Øget CO2-udledning idet hundredetusindvis rummeter tyndingstræ ikke vil komme på markedet som brænde, men blot rådne op i skovbunden.
 • Uhyrligt bureaukrati med administration og kontrol af afgiften.

I januar 2013 lovede skatteminister Holger K. Nielsen at Skatteministeriet ville søge at få sankebrænde fritaget for afgiften og at der ville blive indført en bagatelgrænse – hvis EU ville acceptere disse undtagelser.
 
Skatteministeren foreslår nu en delvis fritagelse for sankebrænde og en bagatelgrænse. Men ingen af delene forhindrer de mange negative konsekvenser ved at lægge afgift på det øvrige salg af brænde til private.
 


Ny og snæver definition af sankebrænde

 
Lovforslaget definerer sankebrænde således.
 • Prisen for sankekort afhænger ikke af opmåling af det indsamlede brænde.
 • Der sker ikke beskæring eller fældning af træer i forbindelse med sankningen.
 • Brændet foreligger ikke stablet eller forarbejdet til ovnklart brænde.
 • Køber benytter ikke erhvervsmæssig bistand ved indsamlingen af brænde.
 • Der udstedes faktura med køberens navn og adresse ved hvert køb.


Yderst snæver bagatelgrænse

Lovforslaget lægger en bagatelgrænse med to kriterier:

 • Momsregistrerede virksomheder skal ikke registreres for forsyningssikkerhedsafgift hos told- og skatteforvaltningen hvis
  virksomheden sælger afgiftspligtigt brænde for under 10.000 kr. pr. år. eksklusive moms.
 • Virksomheder der ikke er registrerede for forsyningssikkerhedsafgift, skal ikke betale afgift for salg af brændeleverancer under 1.000 kr. eksklusive moms.
 

Skovforeningen kæmper videre

 
Lovforslaget ventes fremsat i Folketinget i efteråret. Afgiften skal begynde på 11,40 kr./GJ i 2014 og stige til 29,70 kr/GJ i 2020.
 
Skovforeningen vil analysere forslaget i detaljer og påvise konsekvenserne. Vi vil endnu engang søge at tale Skatteministeren og Folketinget til fornuft i denne dårlige sag for forbrugerne, miljøet og skovene.

 

Tidligere nyheder i sagen

 
6. marts 2013
Et svar fra Holger K. Nielsen på ti spørgsmål om brændeafgiften
Skal brændeafgiften pålægges træ som endnu ikke er blevet til brænde, blev Skatteministeren spurgt om. Svaret er nu kommet.
 
25. februar 2013
Ti nye spørgsmål til Holger K. Nielsen om brændeafgiften
Brændeafgiftens problemer bliver fortsat taget op overfor regeringen. Se Skatteudvalgets 10 seneste spørgsmål til Skatteministeren, blandt andet om afgifter på halvfabrikata er vejen frem.
 
30. januar 2013
Ministre afslår møder om brændeafgift
Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard vil ikke tale med Skovforeningen om brændeafgiftens skadelige virkninger for fx klima, miljø, skove, landdistrikter, grænsehandel, sort brændehandel. Vi beder nu Ida Auken om et møde.
 
30. januar 2013
Sandheden om danskernes sorte brænde
Mange medier fortæller i dag at 2/3 af brændeforbruget som kommer fra ikke-registrerede kilder. Men det er ikke sort brænde alt sammen. Der er masser af lovligt, ikke-registreret brænde som det er praktisk umuligt at lægge brændeafgift på.
 
30. januar 2013
Sådan kan politikerne løse brændeafgiftens problemer
Undtag alt brænde fra afgift. Så er der ingen problemer med EU, og miljøet, skovene og landdistrikterne slipper for brændeafgiftens negative konsekvenser. Og statens tab af indtægter bliver langt, langt mindre end politikerne har fået at vide.
 
29. januar 2013
Venstre spørger skatteministeren om brændeafgiften og EU
Skatteministeren svarer at ministeriet er i gang med at undersøge grundlaget for forsyningssikkerhedsafgiften og vil i den forbindelse også kontakte Europa-Kommissionen for at drøfte den nærmere afgrænsning af afgiften.
 
17. januar 2013
Regeringen vil fritage sankebrænde for afgift hvis EU giver lov
To ministre i samråd i dag: Regeringen vil fastholde energiaftalens forsyningssikkerhedsafgift, også på biomasse, men forsøger at få EU til at acceptere at sankebrænde bliver undtaget. Se tv fra samrådet.
 
20. december 2012
Skovforeningen beder to ministre om møder om brændeafgiften
Læs Skovforeningens brev til skatteminister Holger K. Nielsen og klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard.
 
19. december 2012
Politisk angreb på brændeafgifterne
Den planlagte brændeafgift udløser nu politiske reaktioner i form af samråd og skriftlige spørgsmål. De to relevante ministre, Holger K. Nielsen og Martin Lidegaard, har endnu ikke ytret sig i debatten.
 
11. december 2012
Brændehandlere til kamp mod en afgift på brænde
Danske forhandlere af pejsebrænde og træpiller har stiftet brancheforening som en direkte reaktion på den varslede afgift på pejsebrænde og træpiller til rumopvarmning.
 
16. november 2012
Grotesk afgift på brænde
Man skulle tro at det var løgn: I forventning om at Danmark bliver et mere fossilfrit samfund, vil Folketinget lægge afgift på vedvarende og CO2-neutrale brændsler som brænde og træflis til rumvarme. Læs lederen fra Skoven 11/2012.
 
16. november 2012
Ugens debat om brændeafgifter
Skovforeningens pressemeddelelse ”Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt” har skabt voldsom debat i medierne og i Folketinget om den planlagte afgift på brænde. Her er nogle af de mange reaktioner.
 
12. november 2012
Sankebrænde bliver dobbelt så dyrt
Pressemeddelelse fra Skovforeningen: Regeringens planlagte afgift på brænde vil øge grænsehandelen, CO2-udledningen, markedet for sort brænde, afbrændingen af urent træ, forringe plejen af skovene og kræve et uhyrligt bureaukrati.

9. november 2012
Prisen på brænde og sankebrænde fra skovene 2003-2011
I 2011 var gennemsnitsprisen 280 kr./rm for bøgebrænde i 2,7 meter længde og 156 kr/rm for sankebrænde af bøg. Prisen for sankebrænde har været helt stabil siden 2004.
 
16. oktober 2012
Afgift på brænde: Hvor meget, hvornår, hvordan og kan det undgås
Folketingets brede energiforlig i 2012 indeholdt en afgift på brænde. Men det er helt uklart hvordan reglerne bliver i praksis. Skovforeningen arbejder for at træ som miljøvenlig energikilde ikke bliver straffet økonomisk.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.