Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Forskere ikke i tvivl: Brug af bioenergi gavner klimaet

 
7. oktober 2013
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 

Danske forskere skriver i Ingeniøren

 
4 forskere fra Københavns Universitet - professor Claus Felby, seniorforsker Palle Madsen, fagkonsulent Niclas Scott Bentsen og forskningschef Lars Graudal - har i ugebladet Ingeniøren skrevet kronikken Bioenergianalyser er faret vild i skoven.
 
Kronikken tager fat i de senere års diskussion om det overhovedet er CO2-neutralt at brænde træ af. Tvivlen drejer sig om biomassens kulstofgæld, det vil sige tidsrummet mellem at biomasse har frigivet CO2 ved forbrænding eller forrådnelse og til at CO2'en er lagret i nyt plantestof igen.
 
Forskerne konkluderer at udnyttelse af biomasse til energi under alle omstændigheder er den rigtige vej at gå:
 
"
Bioenergi er som alle andre vedvarende energikilder ikke CO2-neutralt. Fossil energi er det selvfølgelig slet ikke. Vedvarende energiformer har forskellige kulstof-tilbagebetalingstider, afhængig af hvordan de anvendes, men de kan betales tilbage. Kulstofgælden fra den fossile energi kan reelt aldrig tilbagebetales.
 
Fokuseres der for ensidigt på kulstofgæld i omlægningen af energisystemet, favoriseres kort tids reduktion af indholdet af kulstof i atmosfæren frem for permanent reduktion på den lidt længere tidshorisont. I så fald kommer vi aldrig væk fra fossil energi, og det er i det perspektiv, at vi skal udvikle et nyt energisystem.
"
 
 

For læsere der vil i dybden

 
3 forskere fra henholdsvis Australien, Canada og Sverige skriver om samme sag i artiklen On the Timing of Greenhouse Gas Mitigation Benefits of Forest-Based Bioenergi. Artiklen er udgivet af det internationale samarbejde IEA Bioenergy.
 
Forskerne anbefaler en bredere synsvinkel end det enkelte træ eller den enkelte bevoksning. Når man i stedet ser på helheden, det vil sige skoven eller landskabet, er der ingen tvivl: Skovene  kan bruges som en fremtidig kilde til klimavenlig energi.
 

 

Tidligere nyheder i sagen

 
20. december 2011
Fælles erklæring fra KU-forskere og Concito om biomasse
De fem KU-forskere som kritiserede Concitos biomasserapport har mødt forfatterne bag rapporten. Alle er enige om behovet for en bæredygtig tilgang til brug af biomasse.
 
16. december 2011
Ministeren: Biomasse er et vigtigt og billigt instrument
Klima- og Energiminister Martin Lidegaard svarer på spørgsmål fra Folketingets Klima-, Energi-, og Bygningsudvalg.
 
16. december 2011
Foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg
Målet for fortrædet vat at gøre opmærksom på uudnyttede muligheder i skovbruget for at producere træ til energi. Træ til Energi er et samarbejde imellem Skovforeningen, HedeDanmark og Skovdyrkerne.
 
9. december 2011
Fakta om træets CO2-neutralitet
Overdrevne avisoverskrifter har rejst tvivl om træets CO2-neutralitet. Uden grund. Her er fakta.
 
30. november 2011
Danske skove kan fordoble produktionen af træ til energi
Skoven udnytter ikke biomassepotentialet fuldt ud. En ny skovdyrkningsmodel kan bæredygtigt øge produktionen af træ til energi.
 
27. november 2011
Professorer: Biomasserapport fra Concito er behæftet med fejl
Sagkundskaben undsiger Concitos rapport om biomasse og CO2-neutralitet - og bekræfter at træ vil yde et stort bidrag til at reducere udslippet af drivhusgasser.
 
25. november 2011
Træ er stadig verdens mest miljøvenlige råstof
Pressemeddelelse fra Dansk Skovforening der tilbageviser dagens overdrevne overskrifter i medierne i anledning af en rapport om træets CO2-neutralitet.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.