Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Læren fra den nye orkan

 
6. november 2013
Niels Reventlow og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
Den kortvarige orkan 28. oktober ramte især skovene i Sønderjylland og på Sydfyn.

Skadernes omfang er svære at opgøre. Der er mange spredte fald som ofte undervurderes og kan give følgeskader på resten af skoven.

Det er bemærkelsesværdigt at så mange løvtræer faldt denne gang. Og især at de normalt særligt stabile egetræer er væltet mange steder eller har fået revet kronen i stykker. Det skyldes at orkanen kom tidligt på efteråret hvor bladene stadig sad godt fast.

Det er en gentagelse af erfaringen fra 1967-stormfaldet: Der findes ingen stormsikre træarter. Stormrisikoen ved hver enkelt art afhænger af årstiden og mange andre faktorer.
 
Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen med basisforsikring og tilskud til gentilplantning. Der er nemlig ikke inogen landsdele  stormfældet mere træ end 1 års normalhugst.
 
 

Stormfaldsordningen skal forbedres

 
Stormfaldsordningen blev indført efter 1999-stormfaldet og har medført det hurtigste træartsskifte fra nål til løv nogensinde i Danmark.
 
Stormrådets beslutning om at det aktuelle stormfald ikke omfattes af stormfaldsordningen, understreger behovet for ændringer i ordningen:
  • Det aktuelle stormfald viser tydeligt at skove kan være katastrofalt hårdt ramt selv om landsdelens samlede stormfald ikke overstiger et års normalhugst. Det er meningsløst at ramte skove bliver afskåret fra både forsikringsdækning fra egen tegnet forsikring og fra gentilplantningsordningen. Den geografiske betingelse må fjernes.

  • Ordningens regler bør være enklere, lettere forståelige og mere sammenhængende. Fx er 1/60-fradraget både meningsløst og umuligt at administrere. Det må fjernes.

  • Skovejere der ikke fik tilmeldt sig i 2001 er fortsat afskåret fra ordningen. Adgangsstoppet gælder halvdelen af de private skove og enhver kommunal skov. Det er meningsløst, og det er et samfundsspild. Men hidtil har embedsmænd i Økonomi- og Erhvervsministeriet med åbenlyst fejlagtige argumenter modarbejdet en åbning af ordningen.


Der er stadig behov for en tabsforsikring

Stormfaldet og de eksisterende reglers mangler peger også på behovet for at genetablere en tabsforsikring for stormfald som et rent forretningsanliggende mellem skovejer og forsikringsselskab.

Skovforeningen har længe forhandlet med forsikringsselskaber om sagen, og vi håber at have en løsning i 2014.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
5. november 2013
Stormfaldsordningen aktiveres ikke i denne omgang
Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen. Det viser at ordningen bør ændres - nogle skove, især i Sønderjylland, blev nemlig katastrofalt hårdt ramt.
 
31. oktober 2013
Stormen den 28. oktober har ramt mange skove hårdt
Skovforeningen har nu indsamlet oplysninger om stormfaldets størrelse og karakter, og det tyder på at mange skovejendomme har lidt ganske betydelige tab.
 
29. oktober 2013
Foreløbig vurdering: Betydelige skader i skovene efter stormen
De foreløbige tilbagemeldinger efter stormen i går tyder på mange knækkede træer.
 
16. juli 2013
Stormfaldsreglerne bliver ikke så forståelige som de burde
Stormfaldsordningen er blevet evalueret, og Stormrådet har foreslået ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne. Et udkast til ny bekendtgørelse er i høring. Reglerne er ikke blevet enklere eller mere forståelige.
 
12. december 2011
Evaluering af stormfaldsordningen
Naturstyrelsen har bedt Orbicon og Epinion evaluere stormfaldsordningen efter stormfaldene i 1999 og 2005 - med stikprøvevise interview og besigtigelser. Det er ikke en kontrol af ejeren, og der indberettes intet i forhold til de ydede tilskud.
 
13. april 2010
Stormflods- og stormfaldsloven revideres
Skovforeningen har haft foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg og fremsat ønske om at basisforsikringen imod stormfald, og dermed adgang til gentilplantningsordningen, bliver åbnet for skove som ikke blev tilmeldt senest 31. august 2001.
 
21. december 2009
10 år efter: Skovenes risiko er forværret
10 år efter orkanen er skovene økonomisk set mere stormudsatte end nogensinde før: Merhugstfradraget er væk, og Økonomi- og Erhvervsministeriet lytter ikke til en arbejdsgruppes faglige anbefalinger til ændringer af Stormfaldsloven.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.