Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Hugsten i de danske skove 2012

 
28. november 2013
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening
 
 
Hugsten i de danske skove steg i 2012 med 8% sammenlignet med 2011. I alt blev der skovet 2.8 millioner kubikmeter træ i de danske skove i 2012. Det er tal som netop er blevet offentliggjort af Danmarks Statistik.
 
Stigningen skyldes næsten udelukkende en stigning i træ anvendt til energiformål, mens hugsten af gavntræ ligger på samme niveau som sidste år.
 
Det er fortsat nåletræet med en samlet hugst på 1.9 millioner kubikmeter – svarende til 70 % af den samlede hugst - som dominerer i statistikken.
 
Løvtræet har dog haft den største procentvise fremgang når der sammenlignes med 2011. Her er det særligt hugsten af andet løv (formentligt primært ask) der skiller sig ud. Hugsten af andet løv er de senere år steget markant og sammenlignet med 2002 er det mere end en fordobling fra godt 110.000 kubikmeter til 289.000 kubikmeter.
 
 
 
Igen i 2012 sås en stigning i den del af træressourcen som anvendes til energiformål. Således udgjorde træ til energiformål 58 % af den samlede hugst I 2012 i modsætning til 2011 hvor energitræandelen udgjorde 55 %
 
 
 
 
Læs mere om fordelingen af hugsten i næste nummer af Skoven, som udkommer lige før jul.
 
 

Tidligere nyheder om emnet

 
14. november 2012
Hugsten i de danske skove 2011
 
12. december 2011
Hugsten i de danske skove 2010
 
9. november 2010
Hugsten i de danske skove 2009
 
11. september 2009
Hugsten 2008 - stabil hugst trods krisen
 
19. september 2008
Rekordhugst i de danske skove
 
12. oktober 2007
Stor hugst i skovene i 2006

 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.