Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skatteministeriets ekspertudvalg ser på skovenes ejendomsvurderinger

 
18. december 2013
Hans M. Hedegaard og Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
 
Skovforeningen mødte 17. december 2013 Skatteministeriets ekspertudvalg for ejendomsvurderinger. Udvalget blev nedsat i oktober 2013 og skal 1. juni 2014 komme med anbefalinger til en ny vurderingsmodel på ejendomsområdet.

Udvalgets formand, Peter Engberg, erkendte at udvalget ikke havde fuldt overblik over skovenes komplicerede vurderingsregler. Derfor efterlyste udvalget en gennemgang af de gældende principper og Skovforeningens vurdering af vurderingssystemets svagheder.

Skovforeningen beskrev det eksisterende vurderingssystem og de betydelige problemer, herunder meget betydelige – og tilfældige – forskelle i vurderingsniveauer mellem i øvrigt sammenlignelige ejendomme. Forskelle der ikke kan begrundes i tilsvarende forskelle i mulige handelsværdier.

Skovforeningen understregede samtidig problemerne med en grundværdiansættelse der ikke tager udgangspunkt i ejendommenes driftsøkonomi som ellers  ligger som en forudsætning i vurderingsloven.

Samtidig er reglerne for de gældende vurderinger både komplicerede for myndighederne og vanskelige at forstå for skovejerne.

Skovforeningen skitserede på mødet med ekspertudvalget nogle mulige rammer for et fremtidigt mere enkelt, retfærdigt og lettere forståeligt vurderingssystem. Systemet skal samtidig gøre op med den gældende praksis der medfører jordskat på herlighedsværdier der i dag henføres til grundværdien.

Det blev aftalt med udvalget at Skovforeningen fremsender forslag til en mere enkel vurderingsmodel som samtidig gør op med den hidtidige praksis hvor skovenes grundværdifastsættelse ikke lever op til vurderingslovens forudsætning om udgangspunkt i ejendommens driftsmæssige værdi til brug for ekspertudvalgets videre arbejde.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
13. september 2013
SKAT kendte til fejl i skovvurderinger siden 2002
Skovforeningen har igennem 10 år fortalt politikere og SKAT at der er systematiske fejl i vurderingerne af skov. Det er nu blevet bekræftet af Rigsrevisionen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.