Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Erhvervsministeren i samråd om stormfaldsloven

 
18. december 2013
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) var 17. december 2013 kaldt i samråd af Hans Chr. Schmidt (V) om stormfaldsloven.

Loven siger at stormfaldsordningen kan aktiveres når ”der i en eller flere landsdele som følge af kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer på store skovarealer svarende til mindst 1 års hugst i de ramte områder.”

Hovedemnet på samrådet var derfor hvordan ”landsdel” og ”område” skal fortolkes - i lyset af at Stormrådet i første omgang besluttede ikke at aktivere stormfaldsordningen efter stormfaldet den 28. oktober i Sønderjylland, på Sydfyn og på Vestsjælland.

Samrådets formål var at få defineret de lovgivningsmæssige rammer for Stormrådets administration, ikke at blande sig i Stormrådets konkrete afgørelser.

Hans Chr. Schmidt mente at der ved stormfaldslovens tilblivelse i 2000 blev forudsat at ”en landsdel” og ”et område” er langt mindre end hvad Stormrådet forudsatte ved vurderingen af stormfaldet 28. oktober 2013. Skovforeningen er enig med Hans Chr. Schmidt.
 
Stormrådet træder sammen den 16. januar 2014 for igen at vurdere stormfaldet 28. oktober og en mulig aktivering af stormfaldsordningen.
 
Ministeren ville ikke på samrådet tage konkret stilling til om lovens definitioner er tilstrækkeligt klare og tydelige, idet han først vil se hvordan den verserende sag ender i Stormrådet.
 
Se Folketingets uforkortede tv-transmission af samrådet (varighed 1 time).
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
27. november 2013
TV om stormfaldet der er værre end først antaget
Se indslaget i TV2 Øst med skovfoged Anders Grube, Stiftelsen Sorø Akademi, og direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening.
 
21. november 2013
Nye tal: Skovforeningen beder Stormrådet ændre afvisning
Det opdaterede skøn over stormfaldet den 28. oktober er 470.000 m3. I de ramte områder (Sønderjylland, Sydfyn og Vestsjælland) er faldet mere end 1 års normalhugst. Skovforeningen beder derfor Stormrådet ændre sin afvisning.
 
11. november 2013
Skovene mistede 100 millioner, men Stormrådet afviser stormfald
Den korte orkan 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 landet over, vurderer Skovforeningen. Stormrådets afvisning af at aktivere forsikring og gentilplantningsordning er truffet på et forkert grundlag.
 
5. november 2013
Stormfaldsordningen aktiveres ikke i denne omgang
Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen. Det viser at ordningen bør ændres - nogle skove, især i Sønderjylland, blev nemlig katastrofalt hårdt ramt.

31. oktober 2013
Stormen den 28. oktober har ramt mange skove hårdt
Skovforeningen har nu indsamlet oplysninger om stormfaldets størrelse og karakter, og det tyder på at mange skovejendomme har lidt ganske betydelige tab.

29. oktober 2013
Foreløbig vurdering: Betydelige skader i skovene efter stormen
De foreløbige tilbagemeldinger efter stormen i går tyder på mange knækkede træer.

16. juli 2013
Stormfaldsreglerne bliver ikke så forståelige som de burde
Stormfaldsordningen er blevet evalueret, og Stormrådet har foreslået ændringer for at forenkle administrationen og forståeligheden af reglerne. Et udkast til ny bekendtgørelse er i høring. Reglerne er ikke blevet enklere eller mere forståelige.

12. december 2011
Evaluering af stormfaldsordningen
Naturstyrelsen har bedt Orbicon og Epinion evaluere stormfaldsordningen efter stormfaldene i 1999 og 2005 - med stikprøvevise interview og besigtigelser. Det er ikke en kontrol af ejeren, og der indberettes intet i forhold til de ydede tilskud.

13. april 2010
Stormflods- og stormfaldsloven revideres
Skovforeningen har haft foretræde for Folketingets Erhvervsudvalg og fremsat ønske om at basisforsikringen imod stormfald, og dermed adgang til gentilplantningsordningen, bliver åbnet for skove som ikke blev tilmeldt senest 31. august 2001.

21. december 2009
10 år efter: Skovenes risiko er forværret
10 år efter orkanen er skovene økonomisk set mere stormudsatte end nogensinde før: Merhugstfradraget er væk, og Økonomi- og Erhvervsministeriet lytter ikke til en arbejdsgruppes faglige anbefalinger til ændringer af Stormfaldsloven.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.