Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovforeningen påviser skovenes forkerte grundværdier for Regeringens ekspertudvalg

14. januar 2014
Hans Maltha Hedegaard, Dansk Skovforening
 
Efter massiv kritik af SKATs vurderinger af privatboliger, har Regeringen nedsat et uafhængigt ekspertudvalg for ejendomsvurderinger.
 
Der er også store tilfældigheder og uforklarlige forskelle i vurderingerne af skove. Det viser Skovforeningens kontrolberegninger gennem mere end 20 år meget tydeligt.
 
Skovforeningen mødte udvalget i december, og vi har nu sendt et forslag til en mere enkel, retfærdig og forståelig model for vurderinger af skove.
 
 

Ejendomsværdien skal stadig afspejle handelsværdien

 
Vurderingsloven fastslår at ejendomsværdien skal afspejle den enkelte ejendoms værdi i handel og vandel. Det ændres der ikke på. Skovene må altså leve med en ejendomsværdi der langt overstiger ejendommens driftsmæssige værdi. Det skyldes at skovejendomme sælges til priser hvor køberne lægger vægt på andet og mere end skovens indtjeningsmuligheder, fx ejerglæde og herlighed.
 
Men der er meget stor forskel i vurderingen af ejendomme der ligner hinanden. Det skyldes blandt andet de forskellige ejendommes klagehistorik og at mange vurderinger for skove blot fremskrives med en fast procent for samtlige skovejendomme. Det øger forskellene ejendommene imellem, og disse forskelle er ikke udtryk for udviklingen af den enkelte ejendoms handelsværdi.
 
Det bør et nyt vurderingssystem gøre op med.
 
 

Grundværdien er hidtil beregnet forkert

Mere alvorlig er SKATs forkerte udgangspunkt for grundværdiansættelsen.
 
SKAT sætter i store træk grundværdien til en procentandel af ejendomsværdien. Det medfører at herlighedsværdien også kommer til at indgå i grundværdien. Problemet er øget i takt med at skovenes handelsværdier afviger stadig mere fra skovenes indtjeningsmuligheder.
 
Skovforeningen har i mere end 20 år anfægtet at herlighedsværdien kunne indgå i grundværdien i henhold til vurderingsloven. Lovens regler om grundværdifastsættelsen er alene driftsmæssigt begrundede. Men hverken myndigheder eller politikere har villet ændre denne praksis. Heller ikke efter at Landsskatteretten i 2009 (dommen er ikke trykt) udtrykte samme opfattelse af vurderingsloven som Skovforeningen.
 
Konsekvensen af den forkerte lovanvendelse ses tydeligt i figuren ovenfor der sammenligner den offentlige grundværdi og den tilsvarende driftsmæssigt begrundede grundværdi.
 
Faldet i den offentlige grundværdi mellem 1992 og 1996 skyldes at Skovforeningen fik nedsat grundværdiprocenten fra 35 til 25%.
 
 

Skovforeningens kommende indsats

 
Skovforeningen vil i den politiske opfølgning på Ekspertudvalgets kommende anbefalinger lægge store kræfter i især at få rettet op på den gennem mange år forkerte grundværdiansættelse.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
18. december 2013
Skatteministeriets ekspertudvalg ser på skovenes vurderinger
Skovforeningen har mødt Skatteministeriets nyligt nedsatte ekspertudvalg for ejendomsvurderinger. Udvalget beder nu om Skovforeningens forslag til et mere enkelt, retfærdigt og forståeligt system hvor der fx ikke betales jordskat af herlighedsværdier.
 
13. september 2013
SKAT kendte til fejl i skovvurderinger siden 2002
Skovforeningen har igennem 10 år fortalt politikere og SKAT at der er systematiske fejl i vurderingerne af skov. Det er nu blevet bekræftet af Rigsrevisionen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.