Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovenes risici ved mindsket vedligeholdelse af vandløb

 
16. januar 2014
Hans Maltha Hedegaard, Dansk Skovforening
 
Skovforeningen har givet høringssvar om vandplanerne  (PDF-fil).
 
Vi har ikke kommenteret de enkelte planer, men har påpeget generelle risici for skove ved mindsket vedligeholdelse af vandløb:
  • Nedsat vækst og øget risiko for døde træer og bevoksninger.
  • Nedsat stabilitet og øget risiko for sygdomme og stormfald.
  • Tab af naturværdier når bevoksningens nedsatte stabilitet og vitalitet ikke er led i en målrettet og planlagt naturindsats.
  • Forringet økonomi i skovene. Tabet skal erstattes i medfør af reglerne om Natura 2000-beskyttelse.
 

Tidligere nyheder i sagen

 
11. december 2013
Se på vandplanernes konsekvenser for din skov inden jul
Høringen af vandplanerne slutter 23. december. Hvis du tidligere har afgivet bemærkninger til vandplanerne, så tjek om de er blevet hørt. Skovene er meget følsomme over for ændret vandstand. Det er vigtigt at skovinteresser inddrages i vandplanlægningen.
 
13. maj 2013
Vandplaner sendes i fornyet høring inden sommerferien
Regeringen besluttede i sidste uge at sende alle de statslige vandplaner i en ny offentlig høring.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.