Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Stormrådet erklærer stormfald for hele landet

 
16. januar 2014
Hans Maltha Hedegaard, Dansk Skovforening
 
Stormrådet har afgjort at der efter en vurdering af stormfaldet i de enkelte landsdele den 5. december 2013 var tale om stormfald i Vestjylland i medfør af Stormfaldsloven. Afgørelsen har virkning for hele landet.
 
Stormrådet har samtidig afgjort at sammenhængen mellem stormene den 28. oktober og 5. december 2013 betyder at skovejere i hele landet som blev ramt enten 28. oktober eller 5. december kan søge om tilskud til oprydning og gentilplantning af den væltede eller knækkede skov.
 
Det fremgår af Stormrådets pressemeddelelse. Her er også en udmærket vejledning til stormramte skovejere om anmeldelse af stormfaldet til forsikringsselskabet. Fristen er 15. marts 2014.
 
 

Skovforeningens reaktion

 
Skovforeningen er glad og lettet over at Stormrådet, efter den skuffende melding om det modsatte efter oktoberstormen, nu fastslår at der var tale om stormfald i Stormfaldslovens forstand.
 
Stormrådet begrunder sin beslutning med at stormfaldet i det midt- og vestjyske område er så stort at det sætter stormfaldsordningen i kraft. Det betyder at alle skovejere i landet bliver omfattet af ordningen.
 
Dermed kan stormramte skovejere dels få udbetalt erstatning fra deres privat tegnede forsikring, dels kan søge tilskud til oprydning og gentilplantning med robust skov.
 
Den oprindelige hensigt med stormfaldsordningen var at stormfaldsramte skovejere kunne retablere skovene som mere varierede og robuste skove med større naturindhold end skovejeren ellers ville have haft råd til på grund af det store økonomiske tab som et stormfald efterlader i en virksomhed med meget beskedne overskud.
 
Stormrådet har med sin beslutning levet op til lovens forudsætninger om at medvirke til at skovene efter et stormfald kan retableres med en øget andel af løvtræ og et større naturindhold.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
11. januar 2014
Pressemeddelelse: Over 1 million m3 træ væltet i private skove
Skovenes direkte tab efter de to storme 28. oktober og 5. december 2013 skønnes til knap 300 millioner kr. Dertil kommer et indirekte tab på længere sigt.
 
18. december 2013
Erhvervsministeren i samråd om stormfaldsloven
Samrådet var indkaldt for at afklare hvordan ordene ”landsdel” og ”område” skal fortolkes - i lyset af at Stormrådet i første omgang besluttede ikke at aktivere stormfaldsordningen efter stormfaldet 28. oktober.
 
27. november 2013
TV om stormfaldet der er værre end først antaget
Se indslaget i TV2 Øst med skovfoged Anders Grube, Stiftelsen Sorø Akademi, og direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening.
 
21. november 2013
Nye tal: Skovforeningen beder Stormrådet ændre afvisning
Det opdaterede skøn over stormfaldet den 28. oktober er 470.000 m3. I de ramte områder (Sønderjylland, Sydfyn og Vestsjælland) er faldet mere end 1 års normalhugst. Skovforeningen beder derfor Stormrådet ændre sin afvisning.
 
11. november 2013
Skovene mistede 100 millioner, men Stormrådet afviser stormfald
Den korte orkan 28. oktober væltede 320.000-350.000 m3 landet over, vurderer Skovforeningen. Stormrådets afvisning af at aktivere forsikring og gentilplantningsordning er truffet på et forkert grundlag.
 
5. november 2013
Stormfaldsordningen aktiveres ikke i denne omgang
Stormrådet har besluttet at stormfaldet 28. oktober ikke var stort nok til at aktivere stormfaldsordningen. Det viser at ordningen bør ændres - nogle skove, især i Sønderjylland, blev nemlig katastrofalt hårdt ramt.

31. oktober 2013
Stormen den 28. oktober har ramt mange skove hårdt
Skovforeningen har nu indsamlet oplysninger om stormfaldets størrelse og karakter, og det tyder på at mange skovejendomme har lidt ganske betydelige tab.

29. oktober 2013
Foreløbig vurdering: Betydelige skader i skovene efter stormen
De foreløbige tilbagemeldinger efter stormen i går tyder på mange knækkede træer.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.