Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Anmeldelse af stormfald til forsikring

 
23. januar 2014
Hans Maltha Hedegaard, Dansk Skovforening

Hvis du har haft stormfald og hvis du har en basisforsikring for stormfald, skal du anmelde stormfaldet til forsikringsselskabet senest den 15. marts. Er din skov forsikret gennem Gartnernes Forsikring/Aon sendes anmeldelsen til AON:

Aon Denmark A/S
Strandgade 4C
1401 København K
 
copenhagen@aon.dk
Telefon 3269 7000
Fax 3269 7001
 
 
Anmeldelsesskemaet med en kort vejledning til udfyldelsen kan downloades fra Stormrådets hjemmeside eller fås ved henvendelse til Skovforeningen.
 
Vær opmærksom på arealopgørelsens nøjagtighedskrav: Der kan ikke efterfølgende søges tilskud til et areal der overstiger det anmeldte areal med mere end højst 1 ha og højst 20%.
 
Du skal senere indsende ansøgning om tilskud til oprydning og gentilplantning. Fristen for denne ansøgning er 15. september 2014.
De nærmere regler for tilskudsansøgningen og dens indhold er under udarbejdelse og forventes klar i løbet af marts.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.