Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Husk sikkerheden ved selvskovning og sankning

 
6. februar 2014
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening

Sankning og selvskovning medfører hvert år mere end 550 skader med motorsav, rundsav og økse. Tallet er steget støt siden 1998. Især hænder og fingre skades, og i 5-6 tilfælde fører det til amputationer. Sidste år var der tilmed flere tilfælde med dødelig udgang.
 
Det er især uprofessionelle der kommer til skade med motorsav, og det tyder på manglende viden om sikkerhed og vedligeholdelse af materiel. Mange ulykker kan undgås ved brug af personligt sikkerhedsudstyr og af en vedligeholdt motorsav, samt ved at følge helt simple sikkerhedsråd.

Skovforeningen anbefaler derfor alle – både skovejere, forvaltere, selvskovere og sankere – at læse og følge de gode vejledninger der er udgivet af Branchearbejdsmiljørådet, BAR Jord til Bord.
 
Dansk Skovforening har deltaget i udarbejdelsen af vejledningen og folderen
 

Den grundige: Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning

 
Vejledningen henvender sig til skovejere, selvskovere og sankere.

Den handler om personligt sikkerhedsudstyr, motorsavens vedligeholdelse, arbejdets tilrettelæggelse, hvis skaden sker, kurser i brug og vedligeholdelse, lovgivning, ansvar og forsikring.

Vejledningen behandler ikke sikkerhedskrav til andre tekniske hjælpemidler end motorsav, fx traktor eller kløvningsmaskine.


Den praktiske: Folder til sankere

Arbejdsmiljøloven gælder også for sankere i privat ærinde i skoven og betyder at alt arbejde skal foregå sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt. Hvis man kommer til skade og ikke har overholdt loven, risikerer man at miste retten til erstatning fra sit forsikringsselskab.

Folderen "Sikkerhed ved selvskovning og sankning" gengiver i korte træk kravene til sikkerhed og adfærd ved selvskovning og sankning.

Folderen findes også i en version med en blanket til brug ved tilladelse til selvskovning og sankning.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.