Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Miljøvismænds kritik af skovrejsning gælder kun friluftslivet

 
27. februar 2014
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
Det Miljøøkonomiske Råd udsendte 26. februar rapporten Økonomi og Miljø 2014. Rapporten behandler blandt andet affaldssortering (anbefaler at danskerne bruger færre ressourcer på dét), invasive arter (anbefaler at staten bruger flere ressourcer på dét) og skovrejsning med rekreative formål.
 
Det sidste fik Altinget.dk til at skrive en historie med denne overskrift og indledning:
 
 
"Vismænd kritiserer mål om skovrejsning
 
De miljøøkonomiske vismænd kritiserer målet om at fordoble skovarealet. Det er langt vigtigere, at nye skove rejses de rigtige steder. Tilskud til privat skovrejsning bør ændres."
 
 
Det er dog ikke skovrejsningsmålene som Det Miljøøkonomiske Råd kritiserer. Kun skovenes rekreative værdier indgår i analysen.
 
Rådet har fundet store forskelle i den rekreative værdi for de enkelte skovrejsninger, også inden for statens tilplantninger. Rådet finder generelt at de private skovrejsninger, der ofte er placerede i mere tyndt befolkede områder, har en lavere rekreativ værdi.
 
 

Skovrejsning har mange andre formål end blot rekreation

 
Det Miljøøkonomiske Råd har ret i at valget af arealer til skovrejsning ikke altid bliver prioriteret efter de rekreative muligheder. Og det er der god grund til, for skov er godt for mange ting. Blandt andet:
  • Skove lagrer CO2 og producerer verdens mest miljøvenlige råstof, træ
  • Skove giver levesteder for mange dyr og planter
  • Skove er smukke, både at være i og at se på udefra
  • Skove beskytter grundvandet
  • Skove dæmper vind og støj
  • Skove filtrerer luften for støv og salt
  • ... foruden at skove giver fantastiske muligheder for friluftslivet og gavner folkesundheden.
Derfor er det en god ide med mere skov, både i tyndt- og tætbefolkede dele af landet. Skovrejsningen bør fortsætte, og den bør få mere plads så Folketingets målsætning fra 1989 om fordobling af skovarealet kan fastholdes.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
16. januar 2014
Skovbruget til miljøministeren: Plant træer i neutralområderne
Skovforeningen, Skovdyrkerne og HedeDanmark har skrevet til miljøminister Ida Auken og foreslået at skovrejsning i neutralområder får samme vilkår for tilskud som i skovrejsningsområderne.
 
9. maj 2013
Bedre muligheder for at plante ny skov
Naturstyrelsen har pålagt kommunerne at udlægge større skovrejsningsområder. Se kommuneplanforslaget for din kommune på nettet. Frist for at søge skovrejsningstilskud udsat.
 
16. august 2012
Fjern fælderne ved skovrejsning
Se listen over hvad Danmark kan gøre for at sætte mere fart i skovrejsningen. 
 
18. februar 2011
Mere skov for de samme penge
Skatteyderne får cirka 5 gange så meget skov for pengene ved privat som ved offentlig skovrejsning. Og endnu mere skov kan vi få hvis Danmark dropper den 20 år gamle opdeling i positive, neutrale og negative skovrejsningsområder.
 
26. april 2007
Skovrejsning i klemme
I over 200 år har Danmark stræbt efter et større skovareal, og i 1989 satte Folketinget den berømte målsætning om at fordoble skovarealet i løbet af en trægeneration.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.