Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Skovbrugsstuderende i praktik i Skovforeningen

 
25. april 2014
Tanja B. Olsen, Dansk Skovforening
 
Det er med stor glæde at Skovforeningen byder Sophie Walseth velkommen til et praktikforløb som led i hendes masterstudium i Forest and Nature Management ved Københavns Universitet, Science.
 
Sophie Walseth har en bachelor i Naturressourcer med fagpakken Naturforvaltning. Bachelorprojektet omhandlede evaluering af gennemførelsen af Natura 2000-planerne. Projektet fokuserede særligt på hvordan processen var forløbet, de forskellige politisk besluttede tiltag samt hvordan tiltagene var blevet gennemført i forvaltningen.
 
Sophie Walseth har også en stærk baggrund ved at være:
  • Formand for de skovbrugsstuderendes juletræssalg på Skov & Landskab, Københavns Universitet.
  • Regionsrepræsentant for Nordeuropa i studenterorganisationen IFSA (International Forestry Students Association)
 
Sophie Walseth skal være i Skovforeningen indtil sommerferien hvor hun vil komme til at arbejde med aktuelle områder som fx Natura 2000, den kommende nationale naturfond og Skovens Dag.
 
Det er første gang Skovforeningen tager en praktikant ind. Vi ønsker både at få inspiration fra studerende fra skovbrugets uddannelser og at kunne tilbyde et forløb som giver et førstehåndsindblik i dansk skovbrug, skovpolitik og en brancheorganisations arbejde. Studerende kan vælge sådanne praktikforløb i stedet for at tage kurser.
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.