Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Invitation: Se Danmarks højeste træer

 
1. maj 2014
Søren Fodgaard, Dansk Skovforening
 
Dansk Skovforenings store ekskursion viser i år produktion af nåletræ under optimale forhold. Det sker hos Naturstyrelsen Søhøjlandet, tirsdag den 27. maj.

 

Se det på ekskursionen: Douglas fra 1870 , selvforyngelse af douglas, tsuga, sitka, grandis samt Danmarks højeste træ

 
Området omkring Silkeborg har en jordbund og et klima som er optimalt for de fleste nåletræer. Der er derfor gode muligheder for at drive naturnært skovbrug i nåletræer. Blandt emnerne på årets ekskursion er:
  • Produktion af kvalitetstræ af douglasgran, blandt andet gennem opstamning.
  • Blanding af stort nåletræ og løvtræ i naturskønt område langs Almind Sø.
  • Foryngelse af en række nåletræarter med overholdelse af overstandere.
  • Adskillige eksempler på douglasgran, nobilis, ædelgran og lærk omkring og over 40 m.
  • Vedproduktion og intensivt friluftsliv forenes på samme areal uden konflikter
Ekskursionsvært er Skovrider Niels Juhl Bundgaard, Naturstyrelsen Søhøjlandet.
Dirigent er direktør Niels Elers Koch, Skov & Landskab, Københavns Universitet.
 
Efter ekskursionen kan man besøge Sønderskoven for at se Danmarks højeste træ, en douglasgran på 52 m, samt udsigtspunktet Kongestolen.
 
 

Mødetid og -sted

 
Ekskursionen afholdes tirsdag den 27. maj kl. 12.00-17.00
Mødestedet er plænen ved Østre Søbad, ved Almind Sø syd for Silkeborg. N 56.147463, E 9.556932
 
Tilkørsel nordfra, fra Silkeborg by:
Kør ad vej 52 mod Horsens. Lige efter bygrænsen passeres to søer hver side af vejen. Hold ind til højre og parkér på en skovvej i højre side. Naturstyrelsens personale vejleder.

Tilkørsel sydfra, fra Horsens:
Kør ad vej 52 forbi Virklund. Ved indkørslen til Silkeborg by kommer man til en rundkørsel hvor man vender rundt og kører sydpå igen. Når man passerer to søer hver side af vejen holder man ind til højre og parkerer på en skovvej.

Ved meget dårligt vejr vil frokosten blive afholdt i et maskinhus tæt ved omtalte rundkørsel. Naturstyrelsens personale vejleder.
 
 

Praktisk

 
Påklædning: Vi anbefaler praktisk fodtøj og beklædning.
 
Ekskursionen foregår i kuperet terræn, og visse afsnit er uden for stier. Dårligt gående har mulighed for transport i minibus. Hvis der ønskes transport, så oplys venligst dette ved tilmeldingen.
 
 

Pris og tilmelding

 
Medlemmer af Dansk Skovforening: 360 kr.
Øvrige deltagere: 560 kr.
Studerende: 250 kr.
 
Alle beløb inklusive moms - og dækker deltagelse, frokost, vand, frugt, kaffe og kage.
 
Skovforeningens medlemmer bedes tilmelde sig via det udsendte materiale.
Øvrige bedes sende en mail til Ingelise Andersen, ia@skovforeningen.dk, med navn, adresse, eventuel skovtilknytning og telefon.
Send ingen penge – vi sender faktura.
 
Tilmeldingsfrist 18. maj.
 
Velkommen.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.