Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Stormrådets nye regler for stormfaldene i 2013

11. maj 2014
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
Stormrådet har fastsat de endelige regler for tilskud til genplantning efter stormfaldene i 2013.
 
Selv om en ny bekendtgørelse om tilskud til genplantning efter stormfald var på trapperne, bruger Stormrådet den gældende bekendtgørelse som grundlag for 2013-stormfaldene. Det er valgt fordi udkastet til den nye bekendtgørelse ikke stemmer med de forudsætninger som Folketinget vedtog i stormfaldsloven i 2001.
 
På den baggrund er skrevet en ny vejledning (PDF-fil).
 
Værd at bemærke er:
  • Minimumsgrænsen for det enkelte stormfældede areal bliver 0,2 ha. Ikke 0,5 ha som tidligere har været fremme i diskussionerne.

  • Minimumsarealet i den enkelte skov fastholdes på 0,5 ha.

  • Spredt fald (dog ikke i rødgran og sitka) bibeholdes i ordningen.
Ansøgningsfristen for tilskud efter stormfaldene i 2013 er 1. december 2014. Ansøgningen sendes til Stormrådet.
 
 

Spredt fald, robuste arter og hjemmehørende arter

Da den hidtidige bekendtgørelse fortsat er grundlag for tilskudsordningen, er spredt fald fortsat omfattet med undtagelse af rødgran og sitkagran. Og minimumsstørrelsen for det enkelte stormfældede areal fastholdes på 0,2 ha. Det har stor betydning for stormfald med mange knækkede træer.

Vejledningen fastsætter at tilskudsarealet skal tilplantes med en væsentlig andel hjemmehørende arter under indtryk af lokalitetens muligheder.
 
På magre jorder kan der, med en lav tilskudssats, anvendes ned til 25% robuste arter. Hjemmehørende træarter skal udgøre 50 % af arealet med robuste arter for tilskudsarealet som helhed. Det betyder at den lave tilskudssats fastholdes, også når man på magre jorder planter en større andel af robuste arter end de krævede 25% hvis andelen af hjemmehørende træarter ikke øges i samme takt. Det er ulogisk og uheldigt.
 
 

Skovforeningen vil arbejde for flere ændringer i både loven og bekendtgørelsen

Det er fx ikke rimeligt at ikke-forsikrede skove kun kan komme med i ordningen ved et ejerskifte (generationsskifte er i denne lov ikke et ejerskifte).

Vi vil også arbejde for, at der kommer en nøje overensstemmelse mellem vilkårene i tilskudsordningen og i forsikringsordningen. F.eks. er der i tilskudsordningen et fradrag på 1/60 af skovens areal, der ikke kan genplantes med tilskud. Et fradrag, der administrativt er vanskeligt at arbejde med såvel i Naturstyrelsen som hos skovejerne – særligt i situationer, hvor der sker ændringer i tilplantningerne fra ansøgningstidspunktet til udbetalingstidspunktet. Et fradrag, der da heller ikke findes i forsikringsordningen.
 
Retsgrundlag:

 

Tidligere nyheder i sagen

 
6. maj 2014
Stormrådet har fastsat fornuftige regler for den nye stormfaldsordning
 
2. maj 2014
Stormrådet beslutter tilskudsreglerne 6. maj
Det ser ud til at spredt fald kommer med og at minimumsgrænsen for det enkelte stormfaldsareal bliver 0,2 ha
 
3. april 2014
Yderligere forsinkelse af stormfaldsordningen
Stormrådet og Naturstyrelsen har endnu ikke er fundet en ny stormfaldsordning som man vurderer holder juridisk. Et nyt oplæg forventes klart lige inden påske, og den endelige ordning ventes klar i midten af maj. Det er yderst beklageligt.
 
28. marts 2014
Stormfaldsordning ventes klar inden påske
Stormrådets formand Karen Westerbye-Juhl siger til Skovforeningen at der er stor forståelse for at skovbruget har brug for en afklaring af stormfaldsordningen, og hun håber at have ordningen klar inden påske.
 
27. marts 2014
Ingen afgørelse på ny stormfaldsordning
Stormrådet besluttede ikke i dag indholdet af stormfaldsordningen for 2013-stormfaldene. Ingen ved hvornår afgørelsen kommer. Skovforeningen presser på for en afklaring hurtigst muligt.
 
10. marts 2014
Reglerne for stormfaldet i 2013 kommer 27. marts
Husk at anmelde stormfald senest lørdag den 15. marts 2014 til dit forsikringsselskab. Stormrådet godkender først på sit møde 27. marts de endelige regler for stormfaldet i 2013.
 
5. februar 2014
Anmeldelse af stormfald
Det er vigtigt at samtlige ejendomsnumre for stormfaldsramte arealer påføres i anmeldelsesskemaet. Oprydning må gerne påbegyndes inden man har anmeldt skaden.
 
23. januar 2014
Anmeldelse af stormfald til forsikring
Hvis du har haft stormfald og har en basisforsikring, skal du anmelde stormfaldet til forsikringsselskabet senest den 15. marts. Så kan du senere søge tilskud til oprydning og gentilplantning - senest 15. september.
 
16. januar 2014
Stormrådet erklærer stormfald for hele landet
Stormrådet har åbnet stormfaldsordningen for begge stormfald i 2013 (28. oktober og 5. december) og for hele landet. Skovforeningen er glad og lettet.
 
11. januar 2014
Pressemeddelelse: Over 1 million m3 træ væltet i private skove
Skovenes direkte tab efter de to storme 28. oktober og 5. december 2013 skønnes til knap 300 millioner kr. Dertil kommer et indirekte tab på længere sigt.

 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.