Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Vækst i yderområderne og kompenserende klimatiltag

– en vigtig del af vækstforhandlingerne og noget som skovbruget kan bidrage til.
 
20. juni 2014
Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening

 
 
Energiforligets analyser viste nemlig ikke bare, at der er træ at hente i de danske skove, de viste også, at det med den nuværende afgiftsstruktur er en fordel for de store decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, at skifte til biomasse-kraftvarme.
 
Træ Til Energi har derfor skrevet til Klima-, Energi- og Bygningsminister Rasmus Helveg Petersen samt til Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg for at henlede deres opmærksomhed på, at omstilling af decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker vil have mange positive effekter både for klimaet, yderområderne og for dansk skovbrug.
 

Læs brevene her:

 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.