Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Årsmøde for Skovforeningens regionale hjortevildtsrepræsentanter


24. juni 2014
Jan Søndergaard, Dansk Skovforening

Skovforeningens regionale repræsentanter i hjortevildtgrupperne afholdte den 20. maj det årlige koordineringsmøde. Mødet gennemføres sammen med landbrugets repræsentanter, idet landbruget på mange områder har parallelle synspunkter.

Hovedpunkterne fra mødet var:

  • der er fortsat uløste problemer med uacceptabelt store afgrødeskader i enkelte dele landet, og det gælder både for skov- og landbruget.

  • bestandsstørrelserne er stigende og det ønskede fald i bestandene i kronvildtets kerneområder er endnu ikke realiseret.

  • i områder med nyindvandring af det store hjortevildt er det behov for bedre information til jægerne om jagtetik.

Det er grundlæggende for Skovforeningen at hjortevildt forvaltes bedst med brug af lokal viden. Den enkelte lodsejer skal selv kunne beslutte størrelsen af sin vildtbestand og skal sikres effektive jagt-, regulerings- og hegningsmuligheder for at kunne regulere bestanden. De uløste problemer skal løses ved at give lodsejerne flere redskaber i forvaltningen, så vi opnår øgede jagtværdier og oplevelsesmuligheder uden de uacceptabelt store afgrødeskader. Ellers er der en risiko for nye restriktioner.

Referatet fra mødet kan læses her, og se en fortegnelse over Skovforeningens regionale repræsentanter her.

Såfremt medlemmer af Skovforeningen ønsker en uddybning eller debat om arbejdet i de regionale hjortevildtgrupper, så opfordrer vi til at tage en kontakt til skovkredsformanden med forslag om at emnet tages på dagsordenen for næste skovkredsmøde.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.