Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Forvaltningsplan for ulv godkendt af Miljøministeren

 
26. juni 2014
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening

Miljøminister Kirsten Brosbøl har godkendt Vildtforvaltningsrådets forslag til forvaltningsplan for ulv.
 
Planen træder i kraft den 1. juli 2014.
 
 

Skovforeningen bakker op om forvaltningsplanen

 
Skovforeningen har deltaget aktivt i Vildtforvaltningsrådets arbejdsgruppe der skrev forslaget til forvaltningsplan for ulv i Danmark.
 
Ulven er beskyttet i henhold til EU's habitatdirektiv, så det er forbudt at skyde, jage eller indfange ulv. Og der er desværre ikke grundlag for en løsning på de tab af vildt og jagtleje som skovejere påføres af ulven. Det kan derfor efterlade en stor økonomisk regning hos de berørte skovejere hvis en ulvebestand etablerer sig i Danmark.
 
På den baggrund bakker Skovforeningen op om forvaltningsplanen, og vi glæder os over at der skal tilbydes økonomisk kompensation til de skov- og naturejere som mister husdyr og påføres ekstraomkostninger til etablering af ulvesikre hegn for at beskytte de afgræssende husdyr på naturplejearealer.
 
 

Tidligere nyheder i sagen

 
11. december 2013
Vildtforvaltningsrådet er klar med ulveplan
Hovedelementerne er at kompensationsordningen for ulveskader foreslås permanent, en tilskudsordning skal give husdyrejere ulvesikre hegn, og ulve der er til fare for den offentlige sundhed og sikkerhed skal kunne skydes.
 
25. marts 2013
Vildtforvaltningsrådets anbefalinger om ulv i Danmark
Der er ulv i Danmark, og den er fredet med EU's habitatdirektiv. Vildtforvaltningsrådet anbefaler en forvaltningsplan, en erstatningsordning og en oplysningskampagne. Skovforeningen er enig.
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.