Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Idekatalog for friluftsliv og beregning af økonomien for samfundet

 
26. juni 2014
Martin Einfeldt, Dansk Skovforening
 
Miljøministeren vil i efteråret 2014 fremlægge en friluftspolitik, og som forløber har man udgivet et idekatalog for friluftslivet.
 
Det består af 125 forslag udarbejdet af 9 netværk. Skovforeningen har været repræsenteret i de fleste af disse netværk.
 
 

Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk i Danmark

 
Samtidig har Københavns Universitet regnet på hvor stort et fodaftryk danskernes friluftsliv i Danmark sætter i den danske nationaløkonomi. Rapporten konkluderer:
  • Danske husstande bruger i gennemsnit cirka 11.000 kr. pr. år på friluftsaktiviteter her i Danmark.
  • Danskerne har et samlet forbrug på cirka 29 milliarder kr. pr. år knyttet til friluftsaktiviteter.
  • Den samlede effekt på den danske indkomstdannelse (målt ved bruttofaktorindkomsten) er godt 13 milliarder kr. pr. år.
  • Danskernes friluftsaktiviteter beskæftiger over 37.000 personer, svarende til godt 28.000 fuldtidsjob.
  • Forbrug knyttet til de mest almindelige friluftsaktiviteter giver typisk mere beskæftigelse pr. krone end danskernes gennemsnitlige forbrug gør.
  • Friluftslivets beskæftigelseseffekt ligger særligt i brancher med lavere lønomkostninger.
Rapporten har ikke regnet på den økonomiske værdi af friluftlivets virkninger, fx øget folkesundhed.
 
 

Se også ...

 
Skovforeningens tema om danskernes adgang til naturen - med synspunkter, argumenter, anbefalinger og meningsmålinger.
 
 
 
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.