Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

Pas på brandfaren i skovene i sommervarmen

 
2. juli 2015
Hans M. Hedegaard, Dansk Skovforening
 
Brandrisikoen øges når sommervarmen bider sig fast. Men kender du reglerne for rygning og brug af åben ild i skovene og naturen? Hvis ikke, så læs hér:
 • Det er altid forbudt at tænde bål og bruge kogeapparater eller på anden måde skabe risiko for brand i skovene og på udyrkede arealer.

 • Enhver form for tobaksrygning er forbudt i nåletræsbevoksninger og i unge løv- og nåletrækulturer samt i disses umiddelbare nærhed samt på græsbevokset skovbund i perioden 1. marts - 31. oktober.

 • Vær opmærksom på at tobaksrygning helt kan forbydes i skoven og i særligt udsatte områder. Dette forbud skal fremgå af opsat skiltning.

 • Hvis der er stor brandrisiko i skoven, kan publikums adgang hertil – med politiets tilladelse – helt forbydes.
 

Erstatningsmulighed

 
Hvis uheldet er ude og der er opstået en brandskade som er forvoldt af publikum, kan denne erstattes af brand- tyveri- og hærværksordningen i Naturstyrelsen.
 
Vær opmærksom på:
 • Brandskaden skal være anmeldt til politiet senest 8 dage efter at den er opdaget.

 • Brandskaden skal være anmeldt til Naturstyrelsen senest 4 uger efter at den er opdaget.

Erstatningsordningen omfatter skader forvoldt ved brand, tyveri og hærværk, i forbindelse med publikums adgangsret til private skove, udyrkede marker eller markveje og stier. Det gælder blandt andet:
 • Skader på skovbevoksede arealer, opskovede træeffekter, landbrugsafgrøder.

 • Skader på driftsbygninger, anlæg, indretninger, maskiner m.v., der bruges ved den jordbrugsmæssige, herunder jagtmæssige, anvendelse.
   
 • Skader på publikumsfaciliteter og bevaringsværdige kulturminder.
Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.