Forsiden
  |  
Om os
  |  
Kontakt os
  |  
Bliv medlem
  |  
Link
  |  
Presserum
  |  
Sitemap
  |  
RSS
  |  
English

De statslige vandplaner i supplerende høring

d. 1. juli 2014
Sophie Walseth, Dansk Skovforening
 
I går blev de statslige vandplaner sendt i en otte ugers supplerende høring. Den supplerende høring er foranlediget af ændringer, som følge af de i alt 6.700 høringssvar og som følge af politiske beslutninger, bl.a. omkring Vækstplan for Fødevarer. Den endelige vedtagelse af de statslige vandplaner forventes at finde sted til efteråret.

Ændringerne i vandplanerne indebærer:

  • At planerne ikke længere fastlægger, at "ændret vandløbsvedligeholdelse" - også kaldet ændret grødeskæring -  skal bruges som middel til etablering af et bedre vandmiljø. Ændringen skyldes, at det ikke har været muligt at finde en udbetalingsmodel for kompensation af lodsejerne via landdistriktsprogrammet.
  • Planerne omfatter færre kilometer vandløb, der skal leve op til målene om god økologisk tilstand. Der er således i alt udlagt ca. 19.000 km.
  • Redigering af indsatser, således at en række helt udgår, da målet for disse allerede er nået.
  • Bortfaldelse af krav om målrettede efterafgrøder samt, at
  • Kommunerne får længere frist til at gennemføre indsatsen for renere spildevand.

Læs høringsmaterialet til den supplerende høring.

Copyright © Dansk Skovforening. Alle rettigheder forbeholdes.
Indhold og ansvarsfraskrivelse.